کد خبر: 115452 A

عضو کانون صنفی مسئولین حفاظت فنی خبر داد:

چکیده: «کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار باید در کلیه کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر ماهانه تشکیل جلسه دهد اما تنها تعداد اندکی از کارخانه‌های ساوه(شاید به تعداد انگشتان دست)، این کمیته را به صورت واقعی تشکیل می‌دهند و کمیته سایر کارخانه‌ها صوری تشکیل می‌شود.»

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور از «صوری» و نمایشی بودن تشکیل این کمیته‌ها در کارخانه‌های شهرستان ساوه انتقاد کرد.

«کوروش جمالی» در این باره به ایلنا گفت: کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار باید در کلیه کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر بصورت ماهانه تشکیل جلسه دهد اما تنها تعداد اندکی از کارخانه‌های ساوه(شاید به تعداد انگشتان دست)، این کمیته را به صورت واقعی تشکیل می‌دهند و کمیته سایر کارخانه‌ها صوری تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار آنگونه که در قانون پیش‌بینی شده فعال نیستند افزود: این کمیته ها در کارخانه‌های ساوه در شرایطی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند که این شهرستان با بیش از ۴۰۰ کارخانه فعال، یکی از قطب‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود.

جمالی در ادامه با انتقاد از عدم تعریف معیار سنجش برای تعیین صلاحیت مسئولین کمیته‌های حافظت فنی و بهداشت کار بیان کرد: مسئولین این کمیته‌ها باید آموزش ببینند، صاحب صلاحیت باشند و شرح وظیفه‌شان تدوین شود تا به صورت مشخص بدانند چه کارهایی را باید انجام دهند، چه سیاست‌هایی را باید دنبال کنند و چه مواردی را باید گزارش دهند.

وی با تاکید بر اهمیت گزارش مسئولین این کمیته‌ها گفت: با تحلیل این گزارش‌ها می‌توان به میزان ایمنی کارخانه و همینطور، صلاحیت مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار پی برد.

رئیس انجمن صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار ساوه در پایان با اشاره به پیش بینی تشکیل این کمیته ها در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر در قانون کار اظهار داشت: وقتی کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارخانه‌های بالای ۲۵ نفر که الزام قانونی دارد بصورت صوری تشکیل می‌شوند به تبع، این کمیته ها در کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر اساسا تشکیل نمی‌شوند.

حفاظت ایمنی بهداشت کار حوادث کار کارگران استان مرکزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر