کد خبر: 115915 A

بازرس کانون عالی انجمن‌های صنفی نقل کرد:

چکیده: ‌ «در جلسه‌ای که روز گذشته در وزارت کار جهت بررسی تخلف در انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران برگزار شد، آقای صابری عنوان کرد مهلت اعتراضات به پایان رسیده است و انتخابات را تمام شده بدانید و این در حالی است که وزیر نظر دیگری داشت.»

بازرس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از دخالت و موضع گیری سرپرست اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار در پرونده رسیدگی به تخلف در انتخابات این تشکل کارگری انتقاد کرد.

«داوود حسین خانی» در این باره به ایلنا گفت: در جلسه‌ای که روز گذشته در وزارت کار جهت بررسی تخلف در انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران برگزار شد، آقای صابری عنوان کرد مهلت اعتراضات به پایان رسیده است و انتخابات را تمام شده بدانید و این در حالی است که وزیر نظر دیگری داشت. زمانی که برای اعتراض به آقای ربیعی مراجعه کردم ایشان به من گفت پرونده تخلف در انتخابات را به حراست ببرید.

وی ادامه داد: آخرین مهلت پرداخت حق عضویت جهت شرکت در مجمع عمومی مطابق اساسنامه ۱۶ مهر ماه بوده است اما بعد از این مدت نیز، مبالغی تحت عنوان حق عضویت از انجمن‌های صنفی دریافت شده که تخلف آشکار از قانون است اما آقای صابری گفت این موضوع را صورت‌جلسه کرده‌ایم و انجمن‌های صنفی می‌توانستند تا یک روز پیش از انتخابات هم حق عضویت پرداخت کنند در حالی که مجوزی برای این اقدام وزارت کار وجود ندارد.

این فعال صنفی با اشاره به ۹ رای اضافه‌ای که از صندوق انتخابات بیرون آمده است، مدعی شد: سرپرست اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار در جلسه روز گذشته گفت ۹ رای در برابر ۳۴۶ رای باقیمانده عددی نیست. پرسش من این است که تخلف مگر کم و زیاد دارد؟

حسین خانی در پایان افزود: آقای صابری وکالت نامه‌های بدون مهر و سربرگی را که در اختیار تعدادی از نمایندگان انجمن‌های صنفی کارگران قرار داشت را طبیعی خواند. ایا هرگونه تخلفی طبیعی است؟

نهاد مستقل صنفی سلامت انتخابات انجمن صنفی 92
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر