کد خبر: 117416 A

با صدور حکمی از جانب فیروز آبادی:

چکیده: «با صدور حکمی از سوی ابوالحسن فیروز آبادی، قائم مقام وزیر کار، محمدعلی سلیمی با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان معرفی شد.»

با صدور حکمی از سوی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدعلی سلیمی» سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان شد.

به گزارش ایلنا، با صدور حکمی از سوی ابوالحسن فیروز آبادی، قائم مقام وزیر کار، محمدعلی سلیمی با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان معرفی شد.

سلیمی تا پیش از این به مدت ۱۹ سال معاونت اداره کل کار و سپس اداره کل، تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان را بر عهده داشته است.

کارگران هرمزگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر