کد خبر: 121368 A

عضو شورا‌های اسلامی کار مازندران:

چکیده: «تحمیل نیرو‌ی کار جدید به صرف پی‌روی از سیاست اشتغالزایی، بدون توجه به نیازهای کارگاه به تضعیف و سلب امنیت شغلی و آرامش خاطر کارگران قدیمی می‌انجامد.»

عضو هیئت مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار مازندران از استخدام مجدد بازنشستگان به دلیل استفاده از کارگران جویای کار انتقاد کرد و گفت: چنانچه جذب نیروهای کار بازنشسته باعثتضیع حقوق کارگران شاغل شود، نه تنها «ایجاد اشتغال» محسوب نمی‌شود بلکه ظلمی آشکار در حق نیروی کار شاغل است.

«ناصر وفایی‌نژاد» در این باره به خبرنگار ایلنا در ساری گفت: کارگران با وجود پرداخت ماهانه ۳۰ سال حق بیمه، پس از پایان دوران خدمت و رسیدن به افتخار بازنشستگی به دلیل ناکافی بودن مستمری‌ قادر به تأمین معیشت‌شان نیستند، به ویژه آنکه با بزرگ شدن فرزندان‌شان هزینه‌های زندگی‌شان نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط طبیعی است که پس از بازنشستگی نیز به دنبال شغل باشند. برخی کارفرمایان نیز با سوءاستفاده از موقعیت آنان با دستمزدی به مراتب کمتر از «حداقل قانونی» و بدون حقوق جانبی به استخدام مجدد آنان به جای کارگران جوان اقدام می‌کنند.

وفایی‌نژاد در ادامه این گفتگو به تهدید دیگری اشاره کرد که نیروی کار شاغل را تهدید می‌کند. او گفت: به غیر از استخدام بازنشستگان، در مواردی جذب نیروهای کار جدید نیز چنانچه با ضوابط اداری و اعتبارات مالی تطابق نداشته باشد به مرور زمان مشکلات بیمه‌ای و صنفی کارگران را در پی خواهد داشت.

این مقام کارگری در مازندران افزود: تحمیل نیرو‌ی کار جدید به صرف پی‌روی از سیاست «اشتغالزایی»، بدون توجه به نیازهای کارگاه به تضعیف و سلب امنیت شغلی و آرامش خاطر کارگران قدیمی می‌انجامد.

رئیس شورای اسلامی کار شهرداری ساری افزود: اگرجذب نیرو‌ها بر اساس نیازهای غیر واقعی کارگاه و یا واحد خدماتی نباشد نه تنها بحران بیکاری را حل نمی‌کند بلکه امنیت شغلی کارگران شاغل را نیز به مخاطره خواهد انداخت.

عضو هیئت مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار کارخانجات استان مازندران اضافه کرد: اگر موضوع تعویق و یا تاخیر پرداخت حقوق واحدهایتولیدی و خدماتی مورد بررسی دقیق قرار گیرد، مطمئناً یکی از عوامل این پدیده سیاست‌های اشتباه و تحمیلی بر واحد‌هاست.

وی عدم توجه به «سه جانبه گرایی» و تک سوئی را از عوامل دیگر این معضل ذکر کرد و خاطرنشان کرد: باید در خصوص کارگران موجود که در حال اشتغال هستند برنامه ریزی و نظارت دقیق تری صورت گیرد و ایمنی کارگران در اولویت قرار گرفته شود چرا که پس از بروز بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر آمار حوادثناشی از کار نیز بیانگر ناامن شدن محیط کار برای کارگران شاغل است.

کارگران مازندران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر