کد خبر: 128394 A

کارگران بازنشسته با امضای طوماری خواستار شدند:

چکیده: کانون‌های بازنشستگان و شوراهای اسلامی با ساز و کارهایی که مدیران سازمان تامین اجتماعی اتخاذ کرده‌اند به اولین پایگاه ضدیت با بازنشستگان و کارگران تبدیل شده‌اند. / بوروکراسی در هم پیچیده و ناکارآمد کنونی سازمان، فقر و فلاکت کارگران را تشدید می‌کند و هر تصمیم صحیح و درست در سلسله مراتب بوروکراسی فرسوده موجود، به ضد آن چیزی تبدیل می‌شود که هدف و نیت آن تصمیم بوده است.

جمعی از کارگران بازنشسته در تهران با امضای نامه‌ای تاکید کرده‌اند جهت توقف سوء استفاده‌های میلیاردی سازمان تامین اجتماعی، تشکل‌های مستقل و واقعی کارگری باید در بالا‌ترین سطوح تصمیم گیری این سازمان مشارکت داشته باشند.

به گزارش ایلنا، در نامه کارگران بازنشسته تهرانی بر ایجاد بستر مشارکت واقعی حضور کار‌شناسان و اساتید تامین اجتماعی در بالا‌ترین سطوح تصمیم گیری، پرداخت بدهی دولت به صندوق سازمان با درنظر گرفتن کاهش ارزش پول، محاسبه خسارت ناشی از سیاست‌های دولت گذشته و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری در سازمان به منظور توقف روند کنونی در سازمان تامین اجتماعی تاکید شده است.

به باور نویسندگان نامه، بوروکراسی در هم پیچیده و ناکارآمد کنونی سازمان، فقر و فلاکت کارگران را تشدید می‌کند و هر تصمیم صحیح و درست در سلسله مراتب بوروکراسی فرسوده موجود، به ضد آن چیزی تبدیل می‌شود که هدف و نیت آن تصمیم بوده است.

کارگران بازنشسته در این نامه در تشریح سیاست‌های مخرب سازمان تامین اجتماعی به معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران در کارگاه‌های کوچک و خارج از قانون کار، الزام سازمان به ساخت مراکز درمانی در مناطقی که به صرفه نبوده و توجیه اقتصادی نداشته است و پوشش بیمه‌ای افرادی که اساسا ارتباطی با سازمان نداشته و حق بیمه پرداخت نکرده‌اند، اشاره شده است.

در بخش دیگری از این نامه به افزایش مستمر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان، استفاده از صندوق سازمان برای مصارف شخصی و جناحی و فعالیت‌های سیاسی از جمله در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب نمایندگان شوراهای شهر و یا مجلس و برخورد غارت گرانه با دارایی‌ها و منابع مالی سازمان اشاره شده است.

نویسندگان این نامه معتقدند قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی و حذف حمایتهای بیمه‌ای و درمانی از افراد تحت پوشش به طوری که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های درمان هم اکنون به دوش شخص بیمه شده است، از نتایج سیاست دولت گذشته بوده است.

کارگران بازنشسته نوشته‌اند: ارزش حقوق دریافتی مستمری بگیران نه تنها مطابق تورم واقعی بلکه مطابق آمارهای ساختگی و دست کاری شده نیز افزایش نمی‌یابد به طوری که ۸۰ درصد مستمری بگیران در حد یک سوم خط فقر قرار گرفته اند.

در پایان این نامه با اشاره اینکه رئیس سابق کانون عالی کارگران بازنشسته ۹۷ میلیون تومان وجه نقد بابت توزیع میان مدیران کانون‌ها دریافت کرده است، آمده است: کانون‌های بازنشستگی و شوراهای اسلامی با ساز و کارهایی که مدیریت‌های سازمان تامین اجتماعی اتخاذ کرده‌اند به اولین پایگاه ضدیت با بازنشستگان و کارگران تبدیل شده‌اند.

واکنش به تحقیق و تفخص از تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر