کد خبر: 147781 A

مسئول کانون شوراهای البرز:

چکیده: تجربه حاصل از این سالها نشان می‌دهد که اولا کمک‌های کالایی به کارگران همه کارگاه‌های مشمول قانون کار تعلق نمی گیرد و در ثانی ارزش کمی و کیفی این کمک‌ها متناسب با شرایط زمانی تغییر نمی‌کند.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز درباره احتمال پرداخت بخشی از مزد بصورت غیرنقدی گفت: کارگران نمی‌توانند پرداخت سبد کالا را به عنوان بخشی از مزد بپذیرند.

«علی اصلانی» در تشریح این دیدگاه به خبرنگار ایلنا گفت: پیشینه توزیع سبد کالا به سالهای خیلی دور باز می‌گردد و تجربه حاصل از این سالها نشان می‌دهد که اولا کمک‌های کالایی به کارگران همه کارگاه‌های مشمول قانون کار تعلق نمی گیرد و در ثانی ارزش کمی و کیفی این کمک‌ها متناسب با شرایط زمانی تغییر نمی‌کند.

این مقام کارگری در استان البرز افزود: با چنین رویکردی کارگران ترجیح می دهند که در جلسات تعیین مزد سال ۹۳ موضوع کمک های کالایی بر تعیین مزد تاثیر گذار نشود.

اصلانی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر تعیین دستمزدهای سال ۹۳ برمبنای خط فقر واقعی، گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، علاوه بر نرخ واقعی تورم، سبد هزینه خانوار کارگری نیز از معیارهای دوگانه تعیین دستمزد کارگران است که از تلفیق این دو می‌توان حدود خط فقر در جامعه را مشخص کرد.

وی یادآور شد: واقعیت این است که در سالهای گذشته دولت با پنهان نگهداشتن نرخ تورم و سبد هزینه های زندگی از اعلام خط فقر واقعی طفره رفته است.

این مقام صنفی کارگری در پایان خواستار آن شد که دولت یازدهم برخلاف رویه نادرست دولت‌های گذشته، ضمن اعلام خط فقر واقعی جامعه، دستمزدهای کارگران را برمبنای معیارهای واقعی تعیین کند.

دستمزد 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر