کد خبر: 161084 A

صبح امروز اتفاق افتاد:

حدود ۲۰۰ نفر از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنند گان سراسر کشور، امروز یکشنبه برای سومین بار در دوهفته جاری در اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامیشان از قرار داد مستقیم به شرکتی، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

حدود ۲۰۰ نفر از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنند گان سراسر کشور، امروز یکشنبه برای سومین بار در دوهفته جاری در اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامیشان از قرار داد مستقیم به شرکتی، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
یکی از بازرسان معترض حاضر در تجمع درباره دلایل تجمع امروزشان به خبر نگار ایلنا گفت: در دو تجمع گذشته که روزهای ۲۴ و ۲۶فروردین ماه سال جاری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی انجام شد هیچ پاسخ قاطعانه‌ای ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت نکردیم.
او با تاکید براینکه جلوگیری از رواج دوباره استخدام‌های پیمانکاری در بخش بازرسی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواسته اصلی تجمع کنندگان است، یادآور شد: از روز یازدهم فرودین ماه، وزارت صنعت معدن و تجارت با انجام مکاتباتی اصرار دارد تا وضعیت استخدامی بیش از ۳ هزار بازرس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدی کنندگان از قرار داد مستقیم به شرکتی تبدیل شود که این موضوع مورد مخالفت بازرسان قرار گرفته است.
او افزود: این در حالی است که پیش‌تر معاونت منابع انسانی دولت گذشته با ابلاغ مصوبه مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاه‌های دولتی به وضعیت قراردادی، فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در بسیاری از دستگاه‌های دولتی متوقف کرده بود.

کارگران تهران کارگران قراردادی کارگران وزارت صنعت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر