کد خبر: 169669 A

رییس شوراهای اسلامی کار بوشهر:

اگر سیاست دولت افزایش تشکل های مردم نهاد است پس چرا در شرایط نامناسب نهادهای صنفی کارگری تغییری ایجاد نشده است.

رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان بوشهر معتقد است سیاست قوه مجریه و وزارت کار با تشکلهای مدنی - کارگری همسو نیست.

«محمد اسماعیل دشمن زیاری» با اعلام این مطلبدر به ایلنا گفت: اگر سیاست دولت افزایش تشکل های مردم نهاد است پس چرا در شرایط نامناسب نهادهای صنفی کارگری تغییری ایجاد نشده است.

به باور این فعال کارگری اگر وزارت کار قصد توسعه فضای صنفی کشور را دارد حداقل باید به داوطلبان فعالیت‌های صنفی کارگری این امکان را بدهد که در چارچوب‌های قانونی فعالیت صنفی انجام بدهند.

وی با اشاره به ساختار قانونی موجود برای تشکیل نهادهای صنفی کارگری و به ویژه شوراهای اسلامی کار گفت: قانون کار، وزارت کار را به تشکیل و توسعه نهادهای صنفی کارگری مکلف کرده است ولی این وزارتخانه بدلیل نداشتن نیروی انسانی لازم نتوانسته این تکلیف را به صورت مطلوب اجرایی کند.

دشمن زیاری تصریح کرد: چنانچه وزارت کار بتواند از ظرفیت‌های صنفی موجود در جامعه کارگری استفاده کند، بسیاری از مسائل و مشکلات صنفی مرتفع خواهد شد.

وی افزود: عدم توسعه نهادهای مدنی و فعالیتهای اجتماعی آنان باعثشده تا به فرهنگ کارگران بی‌توجهی شود و اعتبارات فرهنگی به این حوزه تعلق نگیرد.

به گفته این فعال کارگری، نهادهای مدنی مشمول قانون کار می‌توانند مناسب‌ترین و بهترین مراکز برای اجرای امور فرهنگی باشند و لازم و واجب است قوه مقننه و مجریه به این مقوله نگاه نو و ویژه ای بیاندازند.

استان بوشهر جامعه دولت شوراهای اسلامی قانون کار مشکلات نیروی انسانی وزارتخانه کارگری سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر