کد خبر: 170376 A

رئیس و اعضای هیئت مدیره جدید کانون انجمن های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان قم برای یک دوره سه ساله معرفی شدند.

رئیس و اعضای هیئت مدیره جدید کانون انجمن های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان قم برای یک دوره سه ساله معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا به دنبال برگزاری انتخابات کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی استان قم در هفته گذشته، آقایان «قاسم باباخانلو» جایگزین «اکبر شوکت» در سمت رئیس این تشکل کارگری در استان قم شد.

بر این اساس، «قاسم باباخانلو» به عنوان رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی استان قم، «علی اسدی» به عنوان نائب رئیس، «رمضان خانکش» به عنوان خزانه دار، «علی درویش» به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و دبیر این کانون و «عباس شیری» به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی استان قم، به مدت سه سال معرفی شدند؛ همچنین «بیت الله کریمی» و «ابراهیم خادمی» دو عضو علی البدل این مجموعه هستند که در صورت لزوم جایگزین اعضای اصلی خواهند شد.

همچنین «میثم گودرزی» به عنوان بازرس اصلی هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی استان قم، معرفی شد و به مدت یک سال در این سمت فعالیت خواهد کرد. «صفر باباخانلو» هم به عنوان بازرس علی البدل این مجموعه کارگری است که در صورت لزوم جایگزین بازرس اصلی خواهد شد.

خاطرنشان می شود تا پیش از این، «اکبر شوکت» که در حال حاضر عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی ایران و دبیر اجرایی خانه کارگر قم است، به عنوان رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی استان قم فعالیت می کرد که با برگزاری انتخابات اخیر، «قاسم باباخانلو» جایگزین وی در سمت رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی استان قم شده است.

«قاسم باباخانلو» که خود از استادکاران معمار - گچ کار ساختمانی است، در سال های گذشته نائب رئیس انجمن صنفی استادکاران ساختمانی استان قم بود و اکنون با معرفی شدن به عنوان رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی استان قم، عهده دار مسئولیت سنگینی شده که تا پیش از این «اکبر شوکت» عهده دار آن بود و خدمات قابل توجهی را به جامعه کارگری قم ارائه کرد.

کارگران ساختمانی دبیر اجرایی خانه کارگر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر