کد خبر: 177515 A

یک فعال صنفی کارگری:

در واحدهای بزرگ دستمزدها و بیمه‌ها یکسان است اما تبعیض ها خود را در مزایا نشان می دهد، کارفرما هنگام دادن پاداش یا عیدی، به کارگران مرد رسیدگی بیشتری می کند. این مساله زمانی پررنگ تر است که کارگر زن مجرد و یا بدون فرزند باشد.

یک فعال صنفی کارگر زن گفت: علت اصلی انفعال زنان کارگر در تشکل های کارگری، عدم آگاهی آنها به حقوق قانونی و پذیرفتن محدودیت های اعمال شده از سوی کارفرمایان است.

«لیلا بهاری» در این باره به ایلنا گفت: بیشتر زنان کارگر متوجه تضییع حقوق خود در محل کار نیستند، چرا که عرف جامعه به آنها قبولانده شرایط موجود تغییر پذیر نیست و بدین ترتیب تبعیض‌های شغلی به آنها تحمیل شده است.

نماینده کارگران کارخانه مخابراتی «نیک برش» ادامه داد: زنان کارگر همواره از لحاظ فکری درگیر مسائل خانه و فرزندان خود هستند و در شرایط فعلی که واحدهای کارگری به ندرت مهدکودک دارند این مشغولیت فکری دوچندان می شود.

وی با بیان اینکه طبق عرف جامعه تمام مسئولیت نگهداری فرزندان با مادر است، گفت: در بیشتر خانواده‌ها پدرها بطور معمول خود را درگیر نگهداری فرزندان نمی کند. این درحالی است که کارگر زن بعد از اتمام وظایفش در محل کار، شیفت دوم کار خود یعنی رسیدگی به امور منزل و فرزندان را آغاز می کند. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که کارگر زن توان جسمی و ذهنی برای فعالیت های صنفی داشته باشد.

عضو مجمع نمایندگان کارگران تهران درخصوص علت های انفعال کارگران زن افزود: اعتماد به نفس کارگران زن بسیار پایین تر از همکاران مردشان است و همین مساله باعثشده نسبت به حقوق خود آگاهی نداشته باشند و تمامی محدودیت‌ها و کمبودها را طبیعی و فشارهای مضاعف کار منزل و فرزندان را وظیفه شان قلمداد کنند.

این فعال کارگری همچنین درباره تفاوت دستمزدهای کارگران زن و مرد گفت: در واحدهای بزرگ دستمزدها و بیمه‌ها یکسان است اما تبعیض ها خود را در مزایا نشان می دهد، کارفرما هنگام دادن پاداش یا عیدی، به کارگران مرد رسیدگی بیشتری می کند. این مساله زمانی پررنگ تر است که کارگر زن مجرد و یا بدون فرزند باشد.

به گفته بهاری اعمال تبعیض در پرداخت مزایا در جامعه کارگری به عرف تبدیل شده و کارگران زن نیز پذیرفته اند که کارگران مرد باید مزایای بیشتری دریافت کنند.

وی ادامه داد: تفاوت دستمزدها در واحدهای کوچک و دور از کنترل نهادهای نظارتی شایع است. کارگران زن با دستمزدهایی بسیار پایین تر از مزد مصوب و بدون بیمه مشغول به کارند. علت اصلی ادامه این وضعیت، عدم خودباوری زنان و انفعال آنها در مقابل وضع موجود است.

کارگران زن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر