کد خبر: 195845 A

بازرس انجمن‌ صنفی کارگران ساختمانی:

«انتظار داشتیم نمایندگان مجلس ۱۲ درصد را به ۲۰ درصد افزایش دهند تا بودجه کافی برای بیمه یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی فراهم شود»

بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفت نمایندگان مجلس قانون بیمه کارگران ساختمانی را به سود «بساز و بفروش‌ها» تغییر دادند.

«مسلم مکاری» در این باره به ایلنا گفت:نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه ۲۶ مرداد) طرح تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی را تصویب کردندو آن را برای تصویب شورای نگهبان ارسال کردند. این در حالی است که تغییرات اعمال شده عملا به سود انبوه سازان خواهد بود.

گفتنی است، مجلس چهارشنبه هفته گذشته(۲۲ مرداد) کلیات این طرح را تصویب کرده بود و امروز تغییرات قانون به طور کامل به تصویب رسید. در ماده ۵ طرح جدید بیمه کارگران ساختمانی آمده که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و ۲۰ درصد سهم کارفرما را از ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان کسر کند.

بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با ناکافی دانستن اختصاص ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به عنوان سهم حق بیمه کارفرما، تصریح کرد: ماانتظار داشتیم نمایندگان مجلس ۱۲ درصد را به ۲۰ درصد افزایش دهند تا بودجه کافی برای بیمه یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی فراهم شود،اما آنان به این خواسته توجهی نکردند.

به گفته او، نمایندگان مجلس حتی حاضر نشدند تاییدیه وزارت کشور برای جبران کسری بودجه بیمه کارگران ساختمانی از محل درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده را حذف کنند.

مکاری تصریح کرد: وزارت کشور گفته با برداشت از محل درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده برای جبران کسری بودجه بیمه کارگران ساختمانی موافقت نخواهد کرد چرا که از قبل تعیین شده است این درآمد کجا‌ها خرج شود.

گفتنی است تبصره یک ماده ۵ طرح یاد شده می‌گوید سازمان امور مالیاتی باید مابه التفاوت ناشی از اجرای این ماده را(که به کسری بودجه بیمه کارگران ساختمانی منجر می‌شود) از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تأمین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند. این اقدام سازمان امور مالیاتی به تاییدیه وزارت کشور منوط شده است.

این فعال کارگری گفتنمایندگان مجلس نهم به استثنای تعداد کمی که حامی جامعه کارگری هستند، کارفرمایی فکر می‌کنند.

آنطور که مکاری از صحن علنی مجلس روایت کرد، هنگام تصویب این طرح دو نماینده در اعتراض به جبران کسری بودجه از محل درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده – که در شدنی بودنش بحثاست –می‌گفتند چرا اینقدر به کارگران ساختمانی بها می‌دهید. شهرداری‌ها پول ندارند و شما می‌خواهید بودجه‌شان را به کارگران ساختمانی اختصاص دهید.

بیمه کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر