کد خبر: 205515 A

نماینده کارگران خبر داد:

«کارگران فصلی نی بر هفت تپه ۴۰ درصد از سهم بیمه اختیاری خود را از اول سال جاری تا مهر ماه را برای واریز به حساب تامین اجتماعی، به کارفرما پیش پرداخت کرده‌اند. / کارفرما از عدم حضور کارگران در محیط کار سوء استفاده کرده و این پولهایی که به امانت در اختیار وی برای پرداخت بیمه قرار داشته را به حساب تامین اجتماعی واریز نکرده است.»

نماینده کارگران فصلی «نی بر» هفت تپه از محقق نشدن مطالبات بیمه‌ای این واحد تولیدی در پی تأخیر در پرداخت حق بیمه ۶۵۰ کارگر از سوی کارفرما خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر به ایلنا گفت: پس از اعتراضات سال گذشته و ادامه آن در تیر ماه سال جاری کارگران فصلی نی‌بر «هفت تپه» که با همراهی کارگران فصلی نی بر «کشت و صنعت کارون شوشتر» همراه بود و دامنه آن به تجمع کارگران در پایتخت نیز رسید، نمایندگان کارگران و کارفرمایان این دو واحد تولیدی، جلسه مشترکی با حضور وزیر تعاون کار و فاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و نماینده بانک کشاورزی و چند تن از نمایندگان استانی.. برگزار کردند که طی این جلسه مقرر شد بابت فصول بیکاری کارگران در سنوات گذشته(بسته به سابقه کار هر کارگر) کارفرما(بانک کشاورزی) مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای کارگران نی بر هفت تپه و ۶۰میلیارد تومان بابت کارگران نی بر کارون شوشتر به تامین اجتماعی واریز کند و به این ترتیب در سوابق بیمه‌ای کارگران فصلی که بخشی از سال را بیکارند، فاصله‌ای ایجاد نشود.

او با بیان اینکه مشکلات بیمه‌ای کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون با همکاری بانک کشاوری هم اکنون مرتفع شده است افزود: با این حال کارفرمای مجتمع کشت وصنعت هفت تپه بعد از گذشت چندین ماه و با وجود موافقت مسئولان برای پرداخت بیمه سنوات گذشته کارگران نی بر هفت تپه، هیچ اقدامی نمی‌کنند و مشکل بیمه کارگران فصلی هفت تپه همچنان به قوت خود باقی است.

او با بیان اینکه تنها حامی کارگران فصلی نی برشخص آقای ربیعی به عنوان وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی است افزود: از او می‌خواهیم دستور پی گیری نشدن مشکلات بیمه ای کارگران نی بر کشت وصنعت هفت تپه ر ا بدهد.

نماینده کارگران نی بر هفت تپه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات بیمه اختیاری کارگران گفت: از ابتدای سال جاری کارفرما بیمه کارگران فصلی نی بر را که هم اکنون در فصل بیکاری به سر می‌برند پرداخت نکرده است.

او با بیان اینکه کارگران فصلی نی بر هفت تپه ۴۰ درصد از سهم بیمه اختیاری خود را از اول سال جاری تا مهر ماه را برای واریز به حساب تامین اجتماعی، به کارفرما پیش پرداخت کرده‌اند افزود: کارفرما از عدم حضور کارگران در محیط کار سوء استفاده کرده و این پولهایی که به امانت در اختیار وی برای پرداخت بیمه قرار داشته را به حساب تامین اجتماعی واریز نکرده است.

او افزود: طبق تعهدات انجام شده بخش زیادی از حقوق کارگران در ایام کاری بابت پرداخت ۴۰ درصد از سهم بیمه اختیاری کارگران نزد کارفرما است که در مواقع بیکاری با اضافه کردن سهم ۶۰ درصدی خود، سهم بیمه اختیاری کارگران را به حساب تامین اجتماعی واریز کند.

وی تعداد کارگران فصلی نی بر هفت تپه را حدود ۶۵۰ کارگر ذکر کرد و گفت: اکثر کارگران چون در فصل بیکاری به سر می‌برند از این موضوع بی‌اطلاعند.

کارگران استان خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر