کد خبر: 231718 A

رئیس شورای کار استان خبر داد:

«با حذف شورای اسلامی کار بیمارستان ۱۷ شهریور حدنصاب حاضرین به ۱۰ شورا رسید و نماینده قانونی دولت به این انتخابات رسمیت داد و انتخابات به صورت غیر قانونی برگزار شد.»

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان بوشهر معتقد است انتخابات اخیر هیات مدیره این تشکل صنفی در استان بوشهر غیر قانونی برگزار شده چرا که اساسنامه کانون شوراهای اسلامی کار در این انتخابات نقض شده است.

«محمد اسماعیل دشمن زیاری» در تشریح وقایع صورت گرفته در مجمع عمومی کانون شورای اسلامی کار استان بوشهر که در تاریخ ۲۰ مرداد ماه سال جاری برگزار شده است به ایلنا گفت: با وجود آنکه هیئت مدیره کانون به اداره کار اعلام کرده بود که این مجمع عمومی به حد نصاب نرسیده است، نماینده ناظر اداره کار دستور برگزاری انتخابات را صادر کرد.

او گفت: این در حالی است که بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه کانون شوراهای اسلامی کار اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی بایستی توسط رییس و یا یکی از اعضای هیات مدیره انجام شود اما نماینده اداره کار بدون توجه به اظهارات اعضای هیات مدیره، بطور شفاهی رسمیت جلسه را اعلام کرد.

وی با یادآوری قوانین انتخابات مذکور توضیح داد استان بوشهر ۲۰ شورای کار دارد که باید نصف این تعداد یعنی ۱۱ شورا طبق قانون در مجمع حاضر باشند تا جلسه انتخابات رسمیت داشته باشد. در انتخابات روز ۲۰ مرداد ماه ۱۱ شورا از جمله شورای اسلامی کارگران بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان نیز حضور داشتند. اما آنچه انتخابات کانون شوراهای اسلامی کار استان و شهر را به چالش کشید این بود که نماینده اداره کار شورای بیمارستان ۱۷ شهریور براز جان را بعد از گذشت یکسال و نیم از برگزاری انتخابات و تعین سمت برای اعضای شورا به رسمیت نشناخت. بهانه اداره کار ثبت نشدن اسامی اعضای شورا در سیستم الکترونیکی اداره کار بود. با این حذف تعداد شوراهای اسلامی کار استان به ۱۹ نفر رسید و انتخابات با نیمی از اعضا یعنی ۹ و نیم شورا رسمیت می‌یافت.

وی ادامه داد: با حذف شورای اسلامی کار کارگران بیمارستان ۱۷ شهریور حدنصاب حاضرین به ۱۰ شورا رسید و نماینده قانونی دولت به این انتخابات رسمیت داد و انتخابات به صورت غیر قانونی برگزار شد.

به گفته دشمن زیاری رسمیت جلسه کانون در روز انتخابات بر سر نیم نفر به چالش کشیده شد و این موضوع با گذشت سه ماه هنوز بین اعضای هیات مدیره سابق و منتخبین موجب بحثو اعتراض می‌شود.

او گفت: تایید انتخابات مورد نظر در حالی انجام گرفت که طبق مستندات موجود، وقوع تخلف در برگزاری انتخابات مورد نظر مشهود بود.

او در خاتمه یاد آور شد: هیات رئیسه کانون شورای اسلامی کار استان بوشهر بر اساس ماده ۱۶ اساسنامه(رسیدگی به اعتراضات و تخلفات انتخاباتی) خواسته‌های معترضین تخلفات را به تشکل کارگری بالادستی گزارش کرده است.

کارگران بوشهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر