کد خبر: 231946 A

معاون روابط کار:

«در دویست و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار به منظور تسهیل در امر تشکیل انجمن‌های صنفی، برخی اصلاحات در آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب ۳/۸ / ۸۹ هیات وزیران انجام شد.»

معاون روابط کار وزارت کار از تغییر آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه در جلسه اخیر شورای عالی کار خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید حسن هفده تن اعلام کرد: در دویست و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار به منظور تسهیل در امر تشکیل انجمن‌های صنفی، برخی اصلاحات در آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب ۳/۸ / ۸۹ هیات وزیران انجام شد.

او درباره جزئیات این تغییرات گفت: کاهش کف نصاب لازم برای تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری در سطح حرفه یا صنعت از ۵۰ نفر به ۳۰ نفر(ماده ۲ آئین نامه) را از جمله این اصلاحات است.

وی گفت: افزایش حوزه جفرافیایی تشکیل انجمن‌های مذکور در قسمتی از یک استان تا سراسر کشور(ماده ۲ آئین نامه) از دیگر اصلاحاتی بود که در این جلسه به تصویب رسید.

معاون روابط کار ادامه داد: اجازه تشکیل کانون سراسری برای انجمن‌ها و کانون‌های انجمن‌های صنفی که دارای فعالیت مشابه هستند(تبصره ۴ ماده ۳) مصوبه دیگر این جلسه بود.

هفده تن یاد آورشد: اجازه معرفی نمایندگان کانون‌ها و انجمن‌های صنفی و حرف یا صنایع به کانون استان مطابق اساسنامه کانون استان(تبصره ۱ ماده۵) نیز به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: براساس مصوبه این جلسه به تشکلات اجازه داده شد نسبت به برگزاری مجامع عمومی بصورت مجازی اقدام نمایند.(تبصره ۲ ماده ۱۳)

معاون روابط کار وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی اضافه کرد: در بند ۸-۴ مقررات تدوین اساسنامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه مصوب ۲۶/۶ / ۹۱ به تشکلات اجازه داده شد در اساسنامه خود مرحله سوم مجمع عمومی عادی را پیش بینی نمایند.
مهندس هفده تن خبرداد: موضوع افزایش نرخ پایه سنوات مطرح و بدلیل عدم کفایت مذاکرات این دستور کار به جلسات آتی شورا موکول گردید.

ایران شورای عالی کار صنعت وزارت تعاون نامه تشکیل کانون انجمن صنفی آئین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر