کد خبر: 241679 A

دبیرکل خانه پرستار در گفتگو با ایلنا:

«علی رغم تبلیغاتی که وزارت بهداشت در خصوص افزایش ۳ برابری حقوق پرستاران به واسطه طرح مبتنی بر عملکرد داشته، اما باید بگویم اجرایی شدن این طرح به هیچ وجه به سود نظام سلامت کشور نیست و پرستاران را از رسالت اصلی خود که مراقبت از بیماران است دور می‌کند.»

دبیرکل خانهٔ پرستار از اجرایی شدن طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌های کشور خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ضربهٔ سنگینی به نظام سلامت وارد خواهد شد.

محمد شریفی مقدم درباره این طرح به ایلنا گفت: علی رغم تبلیغاتی که وزارت بهداشت در خصوص افزایش ۳ برابری حقوق پرستاران به واسطه طرح مبتنی بر عملکرد داشته، اما باید بگویم اجرایی شدن این طرح به هیچ وجه به سود نظام سلامت کشور نیست و پرستاران را از رسالت اصلی خود که مراقبت از بیماران است دور می‌کند.

دبیرکل خانه پرستار در ارتباط با جزییات این طرح گفت: از چند ماه پیش زمزمه‌هایی مبنی بر اجرای این طرح در وزارت بهداشت شنیده شد. طرح مبتنی بر عملکرد در واقع جایگزین طرح کارانه می‌شود و طبق آن خدمات پرستاری باید توسط ابزارهای نظارتی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

وی اضافه شدن ابزارهای نظارتی غیرمرتبط بر شیوهٔ ارائه خدمات پرستاری را از اشکالات جدی این طرح دانست و ادامه داد: ابزار سنجشی که برای پرستاران گذاشته‌اند مسئلهٔ اصلی است. بر اساس این طرح ضریب سنجش خدمات پرستاری را طبق نمره ۱۱۰ محاسبه می‌کنند که اگر پرستار بتواند این امتیاز را به دست آورد آن وقت رقم مود نظر را دریافت می‌کند. ۱۰ شاخص برای این ابزار سنجش لحاظ شده که ۴۰ نمره از ۱۱۰ نمره در اختیار «واحد حاکمیت بالینی» است که پرستار می‌تواند درصورت احراز این نمره افزایش دستمزد داشته باشد. این در حالیست که به گفتهٔ وی واحد حاکمیت بالینی را افراد غیر پرستار تشکیل می‌دهند.

دبیرکل خانه پرستار اضافه کرد: از ۱۱۰ امتیاز ذکر شده ۱۵ نمره هم باید از واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان اخذ شود. بنابراین همانگونه که می‌بینید بیش از۵۰ درصد ازاین امتیاز به دو بخش غیر پرستاری داده شده است که تخصص لازم در خصوص ارزیابی وضعیت پرستار را ندارند.

شریفی مقدم همچنین از وجود واحد ترخیص به عنوان یکی از واحدهای نظارتی غیرمرتبط یاد کرد و گفت: از همه بد‌تر این است که واحد ترخیص هم باید کیفیت خدمات پرستاران را ارزیابی کند این در شرایطی است که دستگاه نظارت کننده در هر سیستمی متخصصان آن سیستم هستند نه افراد غیرمرتبط.

وی گفت: کار اصلی این واحد‌ها که در واقع بر اساس طرح درجه بندی بیمارستانی به وجود آمده‌اند این است تا با نظارت بر بخش‌های مختلف کار درمانی درجهٔ بیمارستان را ارتقاء دهند و برای این کار به یک سری مستندات احتیاج دارند، با اجرای این طرح جمع آوری داده‌ها باید توسط پرستاران انجام شود.

به گفتهٔ شریفی مقدم، در صورتی که پرستار بتواند مستندات کافی در خصوص چگونگی ارائه خدمات خود ارائه کند شایسته دریافت دستمزد بیشتر است و در صورتیکه موفق به کسب امتیاز مورد نظر جهت ارتقاء سطح درآمد نشود نمی‌تواند از مزایای بیشتری برخوردار شود.

وی همچنین به حذف اضافه کاری بر اساس این طرح اشاره کرد و گفت: اتفاقی که در طرح مبتنی بر عملکرد افتاده شامل حذف اضافه کاری از مجموعه خدمات پرستاران شده و سیستم نظارت و ارزیابی را گسترده‌تر کرده‌اند.

دبیرکل خانهٔ پرستار وظیفهٔ نظارت بر خدمات پرستاری را جزء وظایف متخصصین این امر دانست و گفت: با افزایش تعرفه‌های پزشکی تا ۴۰۰درصد در فاز جدید طرح تحول سلامت، خود به خود باید طرح کارانه پرستاری هم ۳ برابر می‌شد. تا پیش از این طرح کارانه و ارزشیابی میزان کارانه‌ها تنها در اختیار دفتر پرستاری بود. چون کار پرستاری یک کار تخصصی است پس وظیفهٔ نظارت و ارزشیابی آن در بحثپرداخت کارانه و ارزیابی میزان پرداختی‌ها به عهدهٔ سیستم پرستاری اعم از سوپروایزر و سرپرستار و افرادی از این دست بود و افراد و واحدهای غیرمرتبط در آن دخالتی نداشتند.

وی ادامه داد: باید به حال وزارت بهداشت تاسف خورد که در شرایطی که ما با کمبود پرستار مواجه‌ایم از همین پرستاران موجود هم به عنوان ابزاری جهت پرکردن فرم و مستندات استفاده می‌شود. پرستارانی که کار اصلی‌شان ارائه خدمات درمانی به بیماران است. با این اوضاع کمبود پرستار و نیاز شدید بیماران به مراقبت‌های مستقیم، باید کارشان را‌‌ رها کنند و به دنبال جمع آوری امتیاز برای ارتقاء درجه و افزایش درآمد بیمارستان محل خدمتشان باشند.

به گفتهٔ دبیرکل خانه پرستار، این شیوهٔ اجراء نظام مزدی منجر به شکست صددرصدی نظام سلامت خواهد شد.

شریفی مقدم در ادامه به تبعات اجرای نظام مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌های کشور اشاره کرد و گفت: تبعات اجرای نظام مبتنی بر عملکرد در بیمارستان‌های کشور متعدد است، اول دور شدن پرستاران از وظیفهٔ اصلی‌شان که مراقبت از بیماران است و استفاده از آنان به عنوان نیروهایی که برای ارتقاء درجه بیمارستان جمع آوری می‌کنند، دوم خسارت به بیماران و در ‌‌نهایت نارضایتی آنان از روند ارائهٔ خدمات، سوم ایجاد بی‌انگیزگی در جامعه پرستاری کشور و چهارم بالارفتن میزان نارضایتی در جامعه پرستاری و به تبع آن افزایش اعتراضات آنان.

وی طرح مبتنی بر عملکرد را در شرایطی که پرستاران خواهان اجرای قانون تعرفه گذاری نظام پرستاری هستند، یک بحثانحرافی خواند و افزود: در حالیکه جامعه پرستاری کشور منتظر اجرای قانون تعرفه گذاری نظام پرستاری بودند به یکباره آقایان با طرح یک بحثانحرافی با عنوان نظام مبتنی بر عملکر خواستند به نوعی اذهان جامعه را نسبت به بهبود وضعیت درآمدی پرستاران منحرف کنند. نمونهٔ آن طرح این موضوع است که درآمد پرستاران بر اساس این طرح ۱۸۰۰ هزار تومان خواهد شد! در حالیکه هرگز پیرامون جزییات این طرح صحبت نشد این در شرایطی است که افزایش ۴۰۰ برابری تعرفه‌های پزشکی و به تبع آن بالا رفتن درآمد پزشکان هیچگونه بازتاب خبری از سوی وزارتخانه نداشت.

دبیرکل خانه پرستار در پایان تصریح کرد: این طرح در آستانهٔ اجراست و این در شرایطی است که وزارت بهداشت التهاب به وجود آمده در جامعه پرستاری کشور را می‌بیند اما همچنان بر مواضع غیرعادلانه خود در قبال آنان اصرار می‌ورزد. جامعه پرستاری قطعا نسبت به اینگونه طرح‌ها که با روح عدالت ناسازگار است واکنش نشان خواهد داد و رایزنی‌هایی را جهت تحقق مطالبات صنفی‌اش ادامه خواهد داد.

پرستاران کارگران بخش درمان تعرفه پرستاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر