کد خبر: 241694 A

دبیر خانه کارگر همدان:

«در صورت تصویب تغییرات مد نظر مجلس، کارفرمایان قرارداد کار را به شکل یکطرفه برقرار کرده و هر زمان اراده کنند، قرارداد مذکور را فسخ و کارگران را اخراج می‌کنند. / در حال حاضر ۲۳۸ هزار کارگر در استان همدان با قرار دادهای سفید امضاء مشغول به فعالیت‌اند.»

«۲۳۸ هزار کارگر در استان همدان در حال حاضر با قرار دادهای سفید امضاء مشغول به فعالیت هستند.»

دبیر خانه کارگر استان همدان درباره تغییر بعضی از مواد قانون کار تحت عنوان لایحهرفع موانع تولبد گفت: افرادی که خود را نماینده مردم در مجلس می‌دانند، با تغییر قانون کار ظلم بزرگی در حق کارگران انجام می‌دهند.

چنگیز اصلانی در این باره به ایلنا گفت: برخی از نمایندگان در تلاش‌اند تا به بهانه رفع موانع تولید قانون کار را یکجانبه و به نفع کارفرمایان تغییر دهند.

اصلانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۳۸ هزار کارگر در استان همدان با قرار دادهای سفید امضاء مشغول به فعالیت‌اند،ادامه داد: با تصویب ماده الحاقی به لایحه رفع موانع تولبد مبنی بر تغییر قانون کار، ما باید شاهد بیکاری گسترده کارگران در واحدهای بزرگ صنعتی باشیم، چرا که در صورت تصویب تغییرات مد نظر مجلس، کارفرمایان قرارداد کار را به شکل یکطرفه برقرار کرده و هر زمان اراده کنند، قرارداد مذکور را فسخ و کارگران را اخراج می‌کنند.

اصلانی همچنین به مخالفت صریح جامعه کارگری با تغییر یکجانبه قانون کار اشاره کرد و گفت: نیروی کار کشور مخالف اصلاح قانون کار نیستند، بلکه مخالف تغییر قانون کار به صورت یک طرفه و به نفع کارفرمایان و سوء استفاده از این قانون به نفع خودشان هستند.

دبیراجرایی خانه کارگر استان همدان عنوان کرد: ما از نمایندگان گلایه‌مندیم که با این کار به نیروی کار کشور ضربه‌ای شدید وارد می‌آید و باعثگسترش بهره‌کشی از نیروی کار و نابودی کامل امنیت شغلی و اقتصادی کارگران می‌شوند.

اصلانی با بیان اینکه این حرکت مجلس برده‌داری را در قالب حمایت از تولید در پی خواهد داشت، گفت: نتیجه تصویب این لایحه فقط این خواهد شد که این چند درصد امنیت شغلی کارگران نیز از بین برود و دست کارفرمایان برای سوء استفاده از کارگران به نفع خودشان را باز بماند.

کارگران همدان تغییر قانون کار در لایحه خروج از رکود اقتصادی خانه کارگر همدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر