کد خبر: 246982 A

یک فعال حقوق صنفی کارگران ساختمانی انتقاد کرد:

«سازمان تامین اجتماعی به کارگران بیمه شده ساختمانی شاغل در کارگاه‌های فاقد مجوز ساخت که به سبب حادثه و بیماری‌های ناشی از حادثه قادر به کار نیستند غرامت پرداخت نمی‌کند.»

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی پاکدشت از سازمان تامین اجتماعی به دلیل پرداخت نکردن غرامت دستمزد کارگران حادثه دیده در ساختمان‌های فاقد مجوز، انتقاد کرد.

«عوض سلطانی» در این باره به ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی به کارگران بیمه شده ساختمانی شاغل در کارگاه‌های فاقد مجوز ساخت که به سبب حادثه و بیماری‌های ناشی از حادثه قادر به کار نیستند غرامت پرداخت نمی‌کند.

او با بیان اینکه بهانه تامین اجتماعی کار کردن این کارگران درحین حادثه در کارگاهای فاقد مجوز ساخت است، افزود: کارگران ساختمانی در جریان مجوز ساختمان‌ها نیستند و در این مورد تنها کارفرمایان مقصرند.

به گفته وی، با وجود آنکه پرونده این کارگران در کمیسیون پزشکی مورد تایید قرار گرفته است اما همچنان تامین اجتماعی از پرداخت غرامت دستمزد و سایر هزینه‌های درمانی کارگران ساختمانی خودداری می‌کند.

به گفته وی، به استناد ماده ۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، کارگران شاغل در فعالیت‌های ساختمانی درصورت وقوع حوادثناشی از کار از حمایت‌های قانونی از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری بهره‌مند می‌شوند.

بیمه کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر