کد خبر: 253301 A

در جلسه شورای تامین این شهرستان تصویب شد:

«تصمیم گرفته شد ۱۰ سال اول پرداخت سهم ۴ درصدی ۱۲۰۰ کارگر را که مربوط به سالهای ۷۴ تا ۸۴ می‌شود به دلیل عدم حضور شرکتهای پیمانکاری آن سال‌ها مدیریت شرکت البرز مرکزی پرداخت کند.»

منابع خبری ایلنا در معدن زغال سنگ سواد کوه(البرز مرکزی) خبر داده‌اند که به تازگی شورای تامین شهرستان جلسه‌ای در خصوص شرایط پرداخت اضافه سهم ۴ درصدی کارفرمایان در مشاغل سخت و زیان‌آور توسط شرکت‌های پیمانکاری این معادن به تصویب رسانده است.

این منابع کارگری به ایلنا گفته‌اند، هیچکدام از شرکتهای پیمانکاری فعال در معادن البرز مرکزی که بیش از ۱۲۰۰ کارگر در آن‌ها شاغل‌اند سهم ۴ درصدی خود را برای بازنشستگی کارگران مشمول قانون مشاغل سخت وزیان آور پرداخت نکرده‌اند. به همین دلیل در روز یکشنبه(۲۶ بهمن ماه) اعضای شورای تامین شهرستان(شامل معاون فرماندار شهرستان سواد کوه، رئیس تامین اجتماعی شهرهای پل سفید و زیراب، رئیس اداره کار سواد کوه به همراه کلیه پیمانکاران حاضر در معدن) جلسه‌ای را در خصوص نحوه پرداخت اضافه سهم ۴ درصدی کارفرمایان جلسه‌ای در محل ادره کار برگزار کردند.

به گفته کارگران، در جلسه فوق، تصمیم گرفته شد ۱۰ سال اول پرداخت سهم ۴ درصدی ۱۲۰۰ کارگر را که مربوط به سالهای ۷۴ تا ۸۴ می‌شود به دلیل عدم حضور شرکتهای پیمانکاری آن سال‌ها مدیریت شرکت البرز مرکزی پرداخت کند. همچنین بر اساس صورت جلسه اعضای حاضر در جلسه باید پرداخت سهم ۴ درصدی ۱۰سال دوم کارگران از سوی شرکت هلدینگ سامان به عنوان «پیمانکار مادر» پرداخت شود.

به گفته کارگران معدن سواد کوه؛ در صورت پرداخت اضافه سهم ۴ درصدی کارفرمایان، ۱۵۴ کارگر با سوابق بالای ۲۰ سال حداکثر تا خرداد ماه سال ۹۴ مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور قرار می‌گیرند.

کارگران همچنین گفته‌اند درمصوبه اخیر در مورد سایر کارگرانی که تا زمان بازنشستگی‌شان هنوز چند سالی فرصت باقی است و سوابق کارشان از ۱۰ سال تا ۱۷ سال است قرار شده است با یکی از بیمه گذاران بخش خصوصی برای دریافت اضافه سهم ۴ درصدی کارفرمایان تفاهم نامه امضاء کنند تا شرایط بازنشستگی برای سایر کارگران فراهم کند.

به ادعای کارگران، اداره تامین اجتماعی منطقه سواد کوه به دلیل مشخص نبودن کارفرمای واقعی و اینکه پیمانکاران مجموعه معادن سواد کوه دائما در حال تغییر بوه‌اند از دریافت اضافه سهم ۴ درصدی کارفرمایان خوداری می‌کند.

به گفته کارگران معدن سواد کوه تغییر کارفرمایان در این معادن، باعثشده هر یک از این پیمانکاران به نوبه خود از مسئولیت واریز سهم ۴ درصدی شانه خالی کنند که در این بین کارگران زیان اصلی را دیدند.

کارگران مازندران کارگران معدن البرز مرکزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر