کد خبر: 115384 A

از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام شد:

سازمان تأمین‌اجتماعی، نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه بیمه‌شدگان را اعلام کرد.

ایلنا: معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس ماده ۹۵ قانون تأمین‌اجتماعی نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، محمدحسن زدا گفت: افرادی که قبل از تاریخ(۷/۵ / ۱۳۸۵) در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اشتغال داشته و به واسطه رابطه مزدبگیری دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه بوده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه مجدداً در مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اشتغال و مبادرت به تداوم بیمه‌پردازی نزد سازمان تأمین‌اجتماعی کرده باشند، مشمول ماده ۹۵ قانون تأمین‌اجتماعی بوده و از پرداخت حق‌بیمه دوران سربازی معاف می‌شوند.

وی افزود: همچنین آن دسته از متقاضیانی که خدمت نظام وظیفه آنان منطبق با شرایط فوق نیست، از شمول ماده ۹۵ قانون تأمین‌اجتماعی خارج و احتساب سوابق مدت خدمت موردنظر این قبیل افراد، موکول به داشتن دو سال سابقه پرداخت حق‌بیمه، بیمه‌پرداز بودن در زمان ارائه تقاضا و پرداخت حق‌بیمه متعلقه است.

اشتغال درآمد روابط عمومی سازمان سربازی قانون معاون نظام وظیفه اجتماعی تأمین بیمه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر