کد خبر: 139873 A

مطالعه و شناخت آسیب ها و علل پیدایش آنها و راه های پیشگیری از آسیب ها به منظور بهسازی محیط زندگی از اهداف برگزاری دوره آموزشی بررسی آسیب های اجتماعی است.

ایلنا: نخستین جلسه دوره آموزشی بررسی آسیب های اجتماعی با حضور کارشناسان امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نخستین جلسه دوره آموزشی بررسی آسیب های اجتماعی، با هدف ارتقای سطح آگاهی کارشناسان امور جوانان وزارتخانه در حوزه آسیب های اجتماعی برگزار شد. در این جلسه " حسین معتمدنیا " مدیر کل ساماندهی امور جوانان به تبیین علمی بحثآسیب های اجتماعی پرداخت و گفت: مطالعه و شناخت آسیب ها و علل پیدایش آنها و راه های پیشگیری از آسیب ها به منظور بهسازی محیط زندگی از اهداف برگزاری دوره آموزشی بررسی آسیب های اجتماعی است.

وی با اشاره به گونه های مختلف آسیب های اجتماعی اظهار داشت: در نظام اجتماعی خرده نظام هایی مانند سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و سرمایه اقتصادی وجود دارند که هرکدام مولفه های خاص خود را دارند.

معتمدنیا افزود: دانش مولفه سرمایه فرهنگی، تعهد منزلت مولفه سرمایه اجتماعی، قدرت مولفه سرمایه سیاسی و ثروت مولفه سرمایه اقتصادی است. هر یک از این خرده نظام ها آسیب های اجتماعی خاص خود را نیز دارند.

مدیرکل ساماندهی امور جوانان تصریح کرد: نیرنگ و تزویر، دورویی، دروغگویی، بی اعتمادی و گسست فرهنگی آسیب سرمایه فرهنگی و پرخاشگری و خشونت، خودکشی، جنگ، قتل و فرار از منزل آسیب سرمایه اجتماعی هستند.

وی رابطه گرایی، پارتی بازی، خویشاوندگرایی، حذف رقیب و ترور شخصیت را آسیب سرمایه سیاسی دانست و گفت: سرقت، تکدی گری، رانت خواری، اختلاس و کلاهبرداری، تخریب منابع و آلوده سازی محیط زیست آسیب اجتماعی سرمایه اقتصادی هستند.

آسیب های اجتماعی ارتقای سطح بازی خشونت خودکشی رانت خواری سرقت قتل محیط زیست وزارت ورزش و جوانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر