کد خبر: 150065 A

مسائل زنان با علوم مختلفی از جمله علوم اجتماعی، حقوق و فقه مرتبط است اما کار کافی در این زمینه صورت نگرفته است.

ایلنا: مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در نشست مناسبات خانواده و دولت با تاکید بر ضرورت پژوهش در حوزه زنان گفت: امیدواریم که در آینده بتوانیم در قالب نشست‌های تخصصی در زمینه مسایل زنان موثر باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست مناسبات خانواده و دولت امروز(۱۱ اسفند ماه) با همکاری مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، و دفتر امور زنان وزارت کشور در محل این وزارت خانه برگزار شد.

" فهیمه فرهمند‌پور "، مشاور وزیر کشور در امور زنان در این نشست با تاکید برضرورت گسترش پژوهشهای کاربردی گفت: پژوهش‌های کاربردی به دلیل آنکه منشا حل مسائل و پاسخ به سوالات هستند ضرورت دارند اما حقیقت آن است که در زمینه‌های پژوهش‌های بنیادی و توسعه‌ای نیز در حوزه زنان با خلا‌های جدی روبرو هستیم و هنوز ادبیات مناسبی برای پژوهش در حوزه زنان به وجود نیامده است.

وی با بیان اینکه هنوز مجموعه پرسش‌های مناسب از مسائل زنان استخراج نشده است گفت: مسائل زنان با علوم مختلفی از جمله علوم اجتماعی، حقوق و فقه مرتبط است اما کار کافی در این زمینه صورت نگرفته است. امیدواریم در آینده بتوانیم در قالب نشست‌های تخصصی در این زمینه موثر باشیم.

ادبیات حقوق حوزه علمیه خانواده دانشگاه تهران دولت زنان وزارت کشور وزیر کشور مناسبات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر