کد خبر: 251576 A

مدیرکل کمیته امداد استان تهران:

۱۰ هزار زن سرپرست خانوار را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادیم و سهم بیمه آنان را تأمین کردیم تا بازنشسته شوند و بدین ترتیب خود به خود این افراد حمایت شده و از حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خارج می شوند.

مدیر کل کمیته امداد استان تهران گفت: ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادیم و سهم بیمه آنان را تأمین می کنیم.

به گزارش ایلنا، تبارک سبحانی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران ۱۲۰ هزار مددجو تعداد ۶۲ هزار خدمات دائم و همین تعداد نیز خدمات موردی از این نهاد دریافت می نمایند.

وی با اشاره به تأمین مسکن نیازمندان بیان داشت: تا سال گذشته ۴۰۰ تا ۵۰۰ خانوار تحت حمایت از محل منابع امداد، خیرین و کمک های بستگانشان در قالب مسکن مهر صاحبخانه شدند که این امر طی یک سال گذشته رو به افول داشته و با توجه به ظرفیت باقی مانده هم با امکانات امداد، خیرین و بستگان خانوارهای نیازمند موفق نشدیم و این امر از مواردی است که تا کنون جایگزین و راهکاری برای آن پیدا نکرده ایم.

سبحانی با اشاره به برنامه های کمیته امداد استان تهران در راستای بیمه زنان سرپرست خانوار گفت: ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادیم و سهم بیمه آنان را تأمین کردیم تا بازنشسته شوند و بدین ترتیب خود به خود این افراد حمایت شده و از حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خارج می شوند.

استان تهران پوشش زنان کمیته امداد کمیته امداد امام خمینی مسکن مسکن مهر تحت بیمه خانوار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر