کد خبر: 106042 A

جلسه شورای انجمن اولیاء و مربیان سلطانیه با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس روز پنج شنبه ۲۸ شهریور با حضور سلامت کارشناس انجمن اولیاء ومربیان استان در محل آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

ایلنا: جلسه شورای انجمن اولیاء و مربیان سلطانیه با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس روز پنج شنبه ۲۸ شهریور با حضور سلامت کارشناس انجمن اولیاء ومربیان استان در محل آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا از زنجان، طاهری کارشناس انجمن اولیاء و مربیان اداره، اهداف برگزاری این جلسه را چنین بیان داشت: بازگشایی مدارس و نقش انجمن اولیاء و مربیان، بررسی برنامه های بزرگداشت هفته پیوند اولیاء و مربیان و بررسی روند برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان است.

سلامت کارشناس استان در این جلسه طی سخنانی ضمن تبیین شیوه نامه برگزاری هفته پیوند انتخابات انجمن اولیاء و مربیان را لیله القدر انجمن اولیاء و مربیان خواند.

ربیعی رئیس آموزش و پرورش سلطانیه نیز طی سخنانی در بحثانجمن دو نکته را شاخص دانست و گفت: اعتقاد به کارکرد انجمن اولیاء و مربیان، شیوه های استفاده از انجمن اولیاء و مربیان در مدارس ضروری است.

برگزاری برنامه های هفته پیوند اولیاء و مربیان در مدارس، تعیین جدول زمانبندی برای حضور اعضای شورای انجمن اولیاء و مربیان در مدارس و تشکیل جلسات منظم روسای انجمن اولیاء و مربیان به صورت هر دو ماه یکبار مهمترین دستاوردهای این جلسه بود.

آموزش و پرورش آموزش و پرورش شهرستان اعضای شورای انتخابات جدول سلامت شاخص انجمن مربیان اولیاء
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر