کد خبر: 116092 A

خبرداد مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

تاکنون هیچ مجوزی برای احداثباغ شهرها صادر نشده، احداثهر گونه واحدی تحت عنوان این عنوان فاقد وجاهت قانونی است.

زنجان – ایلنا: مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: به استناد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ادارات ثبت اسناد نیز مجاز به صدور سند تفکیکی برای واحدهایی به نام باغ شهر نیست.

به گزارش ایلنا از نجان،، محمد رضا نهاوندی‌پور، مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، امروز با اعلام این خبر گفت: خدمات رسانی از قبیل اعطای امتیازآب، برق، گاز و مخابرات نیز غیر قانونی بوده و ادارات و شرکت‌های ذیربط طبق تبصره صریح قانون حق ارائه انشعابات فوق را به این گونه واحد‌ها ندارند.

وی اظهار کرد: در مورد انشعاب برق شرکت توزیع طبق قانون می‌بایست از استفاده برق کشاورزی کند.

مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همچنین تاکید کرد: به استناد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ادارات ثبت اسناد نیز مجاز به صدور سند تفکیکی برای واحدهایی به نام باغ شهر نیست.

نهاوندی‌پور به تمام کسانی که به نوعی در احداثتجهیز، خرید و فروش واحدهایی به نام باغ شهر در حال فعالیت هستند هشدار داد.

وی در پایان به استناد مصوبه قانونی گفت: در صورت مشاهده ارائه هر گونه خدمات به این گونه واحد‌ها حسب وظیفه قانونی علیه دستگاه خدمات رسان به مراجع قضایی شکایت کرده و در اسرع وقت نسبت به قطع و قمع واحدهای احداثشده اقدام خواهد نمود.

برق خدمات رسانی خرید و فروش سازمان جهاد کشاورزی استان قانون کشاورزی گاز مخابرات زنجان قانونی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر