کد خبر: 116173 A

رییس روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال‌غرب خبرداد:

رییس روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال‌غرب از نصب تابلوهای هشداردهنده رعایت حرائم خطوط لوله به منظور جلوگیری از بروز حوادثغیر مترقبه درمنطقه شمالغرب خبر داد.

زنجان _ ایلنا: رییس روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمال‌غرب از نصب تابلوهای هشداردهنده رعایت حرائم خطوط لوله به منظور جلوگیری از بروز حوادثغیر مترقبه درمنطقه شمال‌غرب خبر داد.

به گزارش ایلنا از زنجان، رییس روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب گفت: نصب این تابلو‌ها در مجاورت ساکنان و مجاوران حرائم خطوط لوله اطلاعات لازم را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد تا با آگاهی بیشتر با خطرات ممکن آشنا شده و از بروز حواثو تجاوز به حرائم جلوگیری کنند.

سید مهدی صفوی رییس روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه شمالغرب از نصب ۲۰ تابلو هشداردهنده ایمنی در مسیر‌های مراکز انتقال نفت تبریز و ارومیه خبر داد.

وی مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح را جلوگیری از بروز حوادثغیر مترقبه و سوانح احتمالی عنوان کرد و اظهار داشت: نصب این تابلو‌ها در مجاورت ساکنان و مجاوران حرائم خطوط لوله اطلاعات لازم را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد تا با آگاهی بیشتر با خطرات ممکن آشنا شده و از بروز حواثو تجاوز به حرائم جلوگیری کنند.

صفوی با اشاره به اینکه شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال‌غرب ۱۷۵۰کیلومتر خطوط لوله را زیر پوشش دارد، ابراز داشت: هر گونه ورود به این حرائم با عنوان فعالیت‌هایی نظیر زراعت، حفاری از طرف نهادهای دولتی، غیر دولتی و اشخاص در حرائم خطوط لوله ممنوع است.

ایران پوشش تجاوز روابط عمومی مخابرات نفت غرب شمال لوله خطوط
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر