کد خبر: 121335 A

مسئول آموزش خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال‌غرب خبر داد:

مسئول آموزش خطوط لوله و مخابرات منطقه شمالغرب از برگزاری دو دوره آموزشی حراست با عنوان کنترل تردد و بازرسی و تخلیه تلفنی در منطقه خبر داد.

زنجان _ ایلنا: مسئول آموزش خطوط لوله و مخابرات منطقه شمالغرب گفت: پخش فیلم آموزشی، ارائه نکات ایمنی و جمع بندی مطالب ارائه شده از برنامه های دیگر این دوره آموزشی بود.

به گزارش ایلنا از زنجان,، رجب خدایی, مسئول آموزش خطوط لوله و مخابرات منطقه شمالغرب اهمیت شناسایی و کنترل تردد و بازرسی در حفاظت فیزیکی، روش های شناسایی و هویت، بیومتریک و اهمیت آن در شناسایی کنترل تردد و خصوصیات فیزیکی و رفتاری در شناسایی هویت را از مطالب عنوان شده در این دوره آموزشی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: روش های شناسایی و کنترل کارکنان، ارباب رجوع، کالا و خودروها، RFID و اهمیت آن در شناسایی و کنترل تردد از دیگر مباحثمطرح شده در این دوره آموزشی بود.

خدایی اضافه کرد: پخش فیلم آموزشی، ارائه نکات ایمنی و جمع بندی مطالب ارائه شده از برنامه های دیگر این دوره آموزشی بود.

وی همچنین با بیان اینکه دوره آموزشی تخلیه تلفنی با استقبال مطلوب کارکنان منطقه برگزار گردید، اظهار داشت: در این دوره مطالبی در خصوص انواع روش های استراق سمع، روش های مختلف سوء استفاده از تلفن همراه و انواع اسناد حفاظت از اطلاعات در مسافرت های خارجی ارائه شد.

استراق سمع تلفن همراه مخابرات غرب آموزش شمال آموزشی لوله مسئول خطوط
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر