کد خبر: 122715 A

امور آبفای ابهر خبر داد:

مدیر امور آبفای شهر ابهر گفت: در شش ماه نخست سال جاری ۲۷۲ متر شبکه فاضلاب شهری در این شهرستان اجرایی شده است.

زنجان _ ایلنا: مدیر امور آبفای شهر ابهر گفت: در شهرستان ابهر در این مدت ۷۲۲ مورد فروش انشعاب آب و ۲۰۴ مورد فروش انشعاب فاضلاب صورت گرفته است.

به گزارش ایلنا از زنجان، داود رستمخانی، مدیر امور آبفای شهر ابهر، به اجرای توسعه شبکه آب نیز اشاره کرد و افزود: اجرای شبکه به طول ۱۵۶۰ متر با قطر لوله ۱۱۰ میلیم‌تر، ۶۳۰ متر با قطر لوله ۲۰۰ میلیم‌تر، ۳۰۰۰ متر با قطر لوله ۱۶۰ میلیم‌تر و ۵۰ متر با قطر لوله ۵۰ میلیم‌تر انجام شده است.

وی همچنین از ترمیم اتفاقات شبکه آب به تعداد ۹۲۰ مورد نیزخبر داد وگفت: در نیمه نخست سال ۲۹۲ مورد تعمیر و احداثدریچه و ۱ مورد ویدئومتری چاه محقق شده است.

مدیر امور آبفای شهر ابهر ادامه داد: در شهرستان ابهر در این مدت ۷۲۲ مورد فروش انشعاب آب و ۲۰۴ مورد فروش انشعاب فاضلاب صورت گرفته است.

رستمخانی در ادامه به تبدیل انشعابات غیرمجاز هم اشاره کرد و گفت: در مدت ۶ ماه نخست سال‌جاری ۵۵ انشعاب غیر مجاز شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شده است.

قطر مدیر امور فاضلاب شبکه متر شهری آبفای انشعاب ابهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر