کد خبر: 124024 A

رئیس اداره آب و فاضلاب شهری ایجرود خبرداد:

رئیس اداره آب و فاضلاب شهری ایجرود گفت: یکی از خیرین شهر زرین آباد بنام آقای علی اصغر قاسمی ۶۰۰ متر مربع زمین خود را برای حفر چاه جدید در راستای تامین آب شرب شهروندان واگذار کرد.

زنجان _ ایلنا: رئیس اداره آب و فاضلاب شهری ایجرود گفت: عملیات حفر چاه جدید شماره ۴ وایجاد اتاقک چاه و نصب تجهیزات آبرسانی به زودی آغاز خواهد شد.

به گزارش ایلنا از زنجان، جوان کیا به ارزش زمین واگذار شده اشاره کرد و افزود: ارزش زمین واگذاری شده بیش از ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی هدف از واگذاری این قطعه زمین را کمک به بهبود تامین آب شرب و مشارکت در گسترش فرهنگ ایثار و رضایت خداوند عنوان کرد.

شایان ذکر است: عملیات حفر چاه جدید شماره ۴ و ایجاد اتاقک چاه و نصب تجهیزات آبرسانی به زودی آغاز خواهد شد.

آب و فاضلاب زمین چاه آب واگذاری جوان شهری شرب ایجرود حفر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر