کد خبر: 128358 A

استاندار زنجان تاکید کرد:

بروز بحران گریزناپذیر است و بحران دارای شرایط دلچسب نیست، باید با مدیریت بحران مطلوب آماده چنین شرایطی بود.

زنجان _ ایلنا: ا ستاندار زنجان گفت: اطلاع رسانی یکپارچه در مواقع بحرانی موجب کاهش نگرانی مردم وپیشرفت اموراساسی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا ا زنجان, جمشید انصاری استاندار زنجان, امروز چهارشنبه(۲۰) آذر در جلسه ستا د بحران استان زنجان با اشاره به آمادگی برای شرایط بحرانی در مواقع ضروری گفت: باید در چارچوبهای مقررات مربوط ستاد مدیریت بحران بادقت ودرستی در شرایط بحرانی وارد کار شد.

استاندا رزنجان با بیان اینکه مدیران اجرایی مدیریت بحران باید در این مواقع مدیریت میدانی داشته باشند افزود: در شرایط بحرانی باید مقامات مسئول دستگاههای اجرایی مرتبط مدیریت مستقیم بر بحران داشته باشند.

انصاری با اشاره به اقدامات اخیردر بارش برف در استان زنجان گفت: باید در این مواقع بیشتر از پیش شاهد اقدامات مطلوب ودرصدد رفع اشکالات دراین زمینه باشیم.

مقام عالی دولت در استان الویت گذاری در مدیریت بحران برای امداد رسانی را مهم ارزیابی کرد وگفت: الویت گذاری در مدیریت بحران برای امداد رسانی ضروری است.

انصاری ایجاد و تعیین بانک اطلاعات ماشین آلات دستگاههای اجرایی در استان را برای امداد رسانی وبهره برداری در مدیریت بحران الزامی دانست وافزود: مدیریت عملیات بحران واقدامات موثر در این زمینه با شهرداری خواهد بود.

استاندا رزنجان در ادامه با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحرانی در استان گفت: اطلاع رسانی یکپارچه در مواقع بحرانی موجب کاهش نگرانی مردم وپیشرفت اموراساسی خواهد بود.

وی تشکیل کمیته اطلاع رسانی را در این راستا دارای نقش مهم ارزیابی کرد ویاد آورشد: پالایش اخبار مهم در زمینه عدم ایجاد نگرانی در این مواقع حائز اهمیت است.

این مقام مسئول در استان زنجان, اجتناب از برخی امورات را در الویت گذاری امداد رسانی در این مواقع بحران مهم ارزیابی کرد وگفت: باید با اطلاع رسانی وفرهنگسازی در این زمینه اقدامات موقر انجام داد.

وی در پایان با اشاره به تجارب مطلوب مدیریت بحران در کشور واستان خاطر نشان شد: با مدیریت و اتخاذ تصمیمات مناسب برای شرایط بحرانی شاهد سپری شدن زمستان پربرکت توام با پیشگیری ازبحرانهای احتمالی در جهت جلوگیری از صدمات وتلفات احتمالی در استان خواهیم بود.

استان زنجان بارش برف پالایش دولت زمستان شهرداری مدیریت بحران بحران گذاری رسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر