کد خبر: 129231 A

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان خبرداد:

در ۸۲ روز اول سال آبی ۹۳-۹۲ نسبت به بارندگی مشابه سال آبی گذشته، ۶ درصد افزایش و نسبت به بارندگی مشابه دوره آماری دراز مدت ۵۸ درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به وضعیت مطلوب بارندگی در زنجان گفت: در ۸۲ روز اول سال آبی ۹۳-۹۲ نسبت به بارندگی مشابه سال آبی گذشته، ۶ درصد افزایش و نسبت به بارندگی مشابه دوره آماری دراز مدت ۵۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا از زنجان، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: با توجه به سابقه آماری این میزان بارندگی در سال آبی۹۲-۹۱بطور میانگین ۱۱۲ میلیمتربوده و این رقم برای متوسط آماری ۷۵ میلیمتر است.
حمید امیر حمیدنیا، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان، امروز با اعلام این خبر اظهار داشت: از آمارهای به دست آمده از ایستگاههای مبناء، میزان بارندگی در۸۲ روز اول سال آبی ۹۳-۹۲، نسبت به بارندگی مشابه سال آبی ۹۲-۹۱،۶ درصد افزایش و نسبت به بارندگی مشابه دوره آماری دراز مدت ۵۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
حمید نیا، میزان بارندگی در ۸۲ روز اول سال آبی ۹۳-۹۲ را درمحدوده استان ۱۱۹ میلیمتراعلام کرد و گفت: با توجه به سابقه آماری این میزان بارندگی در سال آبی۹۲-۹۱بطور میانگین ۱۱۲ میلیمتربوده و این رقم برای متوسط آماری ۷۵ میلیمتر است.

مشابه افزایش مدیر زنجان آب عامل آبی آماری بارندگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر