کد خبر: 135662 A

معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تاکید کرد:

عضو شورای پژوهش اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان زنجان، با تاکید بر حفظ ارزش‌های و نگرش‌ها در حوزه فرهنگی آن را دارای اهمیت اساسی در جامعه دانست و گفت: امیدواریم در آینده از پتانسیل‌های فرهنگی استان در زمینه‌های مختلف استفاده کنیم.

زنجان _ ایلنا: عضو شورای پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: تدوین اطلس فرهنگی استان جزو ضروریات برای استان است.

به گزارش ایلنا از زنجان، ابراهیم قاسمی، عضو شورای پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، بعداز ظهر پنج شنبه(۱۹دی) در اولین جلسه شورای پژوهش فرهنگی استان زنجان، به ریاست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور اعضای شورای پژوهش فرهنگی و دبیر و مسئول پژوهش این اداره کل، گفت: ضمانت اجرایی و کاربردی شدن پژوهش در مسائل فرهنگی جامعه مهم و اساسی است.

قاسمی با بیان اینکه انتخاب موضوعات د ر این زمینه دارای نقش اساسی است افزود: روند اعتبارات نیز در این راستا محدود است.

وی با اشاره به اینکه نیازسنجی‌های ضروری در این زمینه انجام گرفته است تصریح کرد: بررسی موضوعات باید به سرعت انجام گیرد.

استاد دانشگاه‌های زنجان، در ادامه استفاده بهینه در این زمینه‌ها را دارای اهمیت اساسی برشمرد وگفت: باید در راستای جذب اعتبارات استانی در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشیم.

قاسمی تقویت شورای پژوهشی در استان را مهم ارزیابی کرد وگفت: تدوین اطلس فرهنگی استان جزو ضروریات برای استان است.

این مقام مسئول در استان همچنین با اشاره به وجود توانمندی‌های فرهنگی در استان زنجان تصریح کرد: استان زنجان در سال‌های اخیر جزو استان‌ها بر‌تر از نظر تعداد آثار فرهنگی بوده است.

عضو شورای پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، در ادامه حفظ ارزش‌های و نگرش‌ها را در حوزه فرهنگی دارای اهمیت دانست و گفت: امیدواریم در آینده از پتانسیل‌های فرهنگی استان در زمینه‌های مختلف استفاده کنیم.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استاد دانشگاه استان زنجان اعضای شورای جامعه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فرهنگی استان زمینه پژوهش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر