کد خبر: 137027 A

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان:

مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان, با اشاره به اینکه می توان از زبان هنر برای شناسایی پتانسیلهای فرهنگ غنی استان زنجان استفاده کرد, گفت: هنر بهترین زبان برای شناسایی ظرفیتهای فرهنگ غنی استان زنجان است.

زنجان: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ' گفت: هنر بهترین زبان برای شناسایی ظرفیتهای فرهنگ غنی استان زنجان است.

به گزارش " ایلنا " از زنجان, " ناصر مقدم " در دیدار با با شهردار زنجان با اشاره به مسائل فرهنگی وهنری وایجاد کارگروههای مشترک شهرداری و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان, بر ساماندهی امور فرهنگی هنری در رفع موازی کاری وایجاد تعامل برای فعالیتها در این زمینه تاکید کرد.

" مقدم " با بیان اینکه اجرای برنامه های ملی واستانی با جنبه های عمومی با تعامل ومساعدت با دستگاهها از جمله شهرداری انجام گیرد، افزود: استان زنجان فاقد شناسنامه فرهنگی است.

وی عقب ماندگی استان زنجان را در زمینه های فرهنگی هنری قابل بررسی عنوان کرد وگفت: با وجود ظرفیت ها وپتانسیلهای موجود در استان زنجان, استان هنوز فاقد برند فرهنگی است.

مدیر کل فرهنگ وارشاد استان زنجان در این دیدار استان زنجان را دارای پتانسیلهای بسیار حائز اهمیت نظیر شهر شور وشعور حسنی وشهر غواصان دریا دل برشمرد و یاد آورشد: همه دستگاههای اجرایی باید برای مساعدت واستفاده از این ظرفیتها در استان تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه می توان از زبان هنر برای شناسایی پتانسیلهای فرهنگ غنی استان زنجان با توجه به دیدگاه مطلوب شهرداری با تعامل استفاده کرد خاطر نشان کرد: هنر بهترین زبان برای شناسایی ظرفیتهای فرهنگ غنی استان زنجان است.

گفتنی است: شهردار زنجان نیز در پایان آمادگی خود را در این زمینه برای اقدامات مطلوب در زنجان اعلام کرد و گفت: باید دراستان زنجان کارهای اساسی در این راستا انجام گیرد.

محسن امین همچنین همه دستگاههای اجرایی را در این زمینه با نقش اساسی سهیم دانست.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان شهرداری فرهنگ و ارشاد اسلامی فرهنگی هنری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فرهنگی زنجان فرهنگ هنر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر