کد خبر: 139042 A

مدیر عامل پگاه زنجان در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان:

پگاه زنجان بزرگترین شرکت تولید فرآورده های لبنی استان و تنها تولید کننده محصولات استریل مطابق هر سال تامین شیر مدارس استان را برعهده دارد.

مدیر عامل پگاه زنجان در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: پگاه زنجان بزرگترین شرکت تولید فرآورده های لبنی استان و تنها تولید کننده محصولات استریل مطابق هر سال تامین شیر مدارس استان را برعهده دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان, مدیر کل کل آموزش و پرورش زنجان گفت: شیر مدارس باتناژ بالایی از طریق این شرکت تامین شود و امیداست درآینده نزدیک شایدافزایش تامین شیر مدارس باشیم.

سعید امیدی، این مجموعه در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی خود در صدد تولید محصول باکیفیت عالی برای دانش آموزان است.

مرتضی تمجیدی مدیر کل کل آموزشو پرورش زنجان نیز خواستار همکاری با شرکت پگاه زنجان شد و گفت: شیر مدارس باتناژ بالایی از طریق این شرکتتامین شود و امیداست درآینده نزدیک شایدافزایش تامین شیر مدارس باشیم.

در ادامه سمیه میری مدیر روابط عمومی پگاه زنجان نیز گزارشی از عملکرد شرکت در زمینه فرهنگسازی مصرف شیر درمدارس، دیوارنویسی با هدف افزایش سرانه شیر و غیره ارائه کرد و آمادگی خود رادر زمینه همکاری با آموزش وپروش برای افزایش آگاهی و دانش آموزانو معلمان اعلام کرد.

آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان دانش آموزان شیر فرآورده های لبنی مدیر روابط عمومی مدیر زنجان مدارس پگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر