کد خبر: 140000 A

مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور زنجان خبرداد:

مقاله محسن محمدی از اساتید دانشگاه پیام نور استان زنجان و رییس واحد طارم در مجله ISI پذیرش و چاپ شد.

ایلنا: رییس دانشگاه پیام نور واحد شهرستان طارم، عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه پیام نور زنجان، رئیس بخش تحقیقات، نوآوری و تدوین استاندارد واحد تحقیق و توسعه شرکت ایران ترانسفو و عضو دپارتمان تحقیق و توسعه(R&D) شرکت ایران ترانسفو زنجان است.

به گزارش ایلنا از زنجان مقاله مهندس محسن محمدی فارغ التحصیل مقطع کار‌شناسی ارشد در رشته مهندسی برق - قدرت(گرایش ماشین‌های الکتریکی) از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران با نام دانشگاه پیام نور و با عنوان «Designing controller in order to control micro - turbine inisland mode using EP algorithm» که در مجله Scientific Research and Essays چاپ شده است.

دیگر مقاله وی با عنوان «A new multiobjective allocator of capacitor banks and distributed generations using a new investigated differential evolution» است که در مجله Wiley Online Library به چاپ است.

گفتنی است مهندس محسن محمدی، عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه پیام نور زنجان، رئیس بخش تحقیقات، نوآوری و تدوین استاندارد واحد تحقیق و توسعه شرکت ایران ترانسفو و عضو دپارتمان تحقیق و توسعه(R&D) شرکت ایران ترانسفو زنجان است

استان زنجان استاندارد ایران برق دانشگاه پیام نور روابط عمومی عضو هیئت علمی فارغ التحصیل زنجان مجله
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر