کد خبر: 147732 A

مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان زنجان خبرداد:

مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان زنجان، گفت: کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاه پیام نور واحد ایجرود برگزار شد.

زنجان: مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان زنجان، گفت: در این مراسم خانم پرچگانی مدرس اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان در خصوص مهارت‌های زندگی و مواد مخدر در بین جوانان با دانشجویان به بحثو گفتگو پرداخت.

به گزارش ایلنا از زنجان، این کارگاه با همکاری اداره ورزش و جوانان در سالن ورزشی این شهر برگزار شد.

در این مراسم خانم پرچگانی مدرس اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان در خصوص مهارت‌های زندگی و مواد مخدر در بین جوانان با دانشجویان به بحثو گفتگو پرداخت.

وی افزود: نحوه انتخاب همسر و شرایط همسریابی، پیامدهای مواد مخدر در مقوله ازدواج و نحوه تشخیص آن قبل از ازدواج از جمله مباحثی بود که در این کارگاه مطرح شد.

اداره کل ورزش و جوانان اداره ورزش و جوانان ازدواج استان زنجان دانشگاه پیام نور روابط عمومی مواد مخدر مهارت های زندگی کارگاه مسئول
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر