کد خبر: 162412 A

معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی کشور در زنجان:

معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی گفت: بهبود و ارتقای سلامت نیروی مولد کشور و توسعه اشتغال یکی از رویکردهای سازمان تامین اجتماعی است.

معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی گفت: تعامل مثبت با شرکای اجتماعی سازمان از اولویت های این سازمان است.

به گزارش خبرنگار " ایلنا " عبدالرحمان تاج الدین در گفت و گوی اختصاصی اظهار کرد‌: یکی از اساسی ترین وظایف سازمان تامین اجتماعی حفاظت، حراست و صیانت از نیروی کار است.

تاج الدین با بیان اینکه نیروی کار محور توسعه است و نیروی انسانی می تواند تولید را متحول کرده و رونق دهد، خاطرنشان کرد: توسعه نیروی کار موجبات ارتقای هر ملتی را فراهم می کند.

این مسئول با اشاره به اینکه اکثر مخاطبان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مولد جامعه هستند، ادامه داد: ‌ وظیفه خود می دانیم در برنامه های سازمان در راستای حمایت بیشتر از نیروی مولد اقدام کنیم.

کارشناس ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گسترش سرانه درمان‌، توسعه فضاهای درمانی و گسترش خدمات عرصه درمان مستقیم را مهم ارزیابی کرد و گفت: ارایه خدمات غیر مستقیم از جمله انجام تعهدات سازمان درقبال داروخانه و بیمارستان های غیر ملکی از مهم ترین اقدامات سازمان محسوب می شود.

وی بهینه سازی تجهیزات پزشکی را از برنامه های سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: حفاظت از توانمندی نیروهای مولد و کاهش آسیب پذیری که نتیجه آن رونق و بهبود تولید و ارتقای سلامت کارگران و نیروهای مولد کشور است، از برنامه ریزی های این سازمان است.

وی در پاسخ به این سئوال که برای واقعی کردن نرخ بیکاری با نرخ اشتغال سازمان چه برنامه ریزی هایی دارد، تصریح کرد: نرخ بیکاری و اشتغال بر اساس شاخص های کشوری و از سوی مراجع ذیربط اعلام می می شود.

این مسئول با بیان اینکه بهبود سلامت و ارتقای سلامت نیروی مولد کشور و توسعه اشتغال یکی از رویکردهای سازمان تامین اجتماعی است، بیان داشت: تعامل مثبت با شرکای اجتماعی نیز از اولویت های این سازمان است.

وی با بیان اینکه رفع دغدغه های نیروهای تولید ضروری است، خاطرنشان کرد: هر چه میزان اشتغالزایی افزایش یابد، نرخ بیکاری کمتر می شود‌.

معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی افزایش میزان اشتغالزایی را موجب افزایش در آمدهای سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: این افزایش موجب ارائه افزایش خدمات بیشتر می شود.

وی در پایان با تبریک هفته کارگر به کارگران و نیروهای مولد کشور، یادآور شد: امیدواریم مدیر جدید تامین اجتماعی استان زنجان با تعامل منطقی و اصولی با جامعه کارگری، کارفرمایی، نمایندگان و مدیران استان در راستای تکالیف سازمان، وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

اشتغال بیمارستان تامین اجتماعی تجهیزات پزشکی درمان سازمان تامین اجتماعی سرانه درمان سلامت نیروی انسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر