کد خبر: 167371 A

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان:

به نظر می‌رسد، آنچه که آثار شهید مطهری را مطرح کرده است، مجموعه‌ای از دانش، بینش و حکمت شهید مطهری است که بین آن‌ها تعادل برقرار است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان، گفت: به نظر می‌رسد، آنچه که آثار شهید مطهری را مطرح کرده است، مجموعه‌ای از دانش، بینش و حکمت شهید مطهری است که بین آن‌ها تعادل برقرار است.

به گزارش ایلنا از زنجان، سید محمد موسوی در همایش تعادل اندیشه از نگاه علامه شهید مطهری در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور استان زنجان فرا رسیدن ماه رجب را تبریک گفت.

وی با اشاره به اینکه ماه رجب ماه خوبی‌ها است، اضافه کرد: یکی از تفاوت‌های مسلمانان با غیرمسلمانان نیز در همین است، که در بین مسلمانان همه زمان‌ها و مکان‌ها یکی نیستند و برخی از این‌ها نزد مسلمانان جایگاه ویژه‌ای دارند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان با اشاره به اینکه امسال خوبی‌های ماه رجب با مناسبت بزرگ دیگری که روز استاد و معلم است، متقارن شده است، تصریح کرد: این روز به یاد و خاطره شهید استاد مرتضی مطهری نامگذاری شده است.

این مسئول با بیان اینکه هر زمان که نام معلم و یا استاد مطرح است، شهید مطهری در ذهن همگان تداعی می‌شود، اضافه کرد: استاد مطهری شخصیت جامع‌الاطرافی داشتند.

موسوی با اشاره به برخی از ویژگی‌های بارز و فضایل اخلاقی شهید مطهری، اضافه کرد: اما آنچه که دانشمندان و هر شخص دیگری را به مطالعه آثار شهید مطهری و تعقیب و پیگیری آن‌ها واداشته است، نظم حاکم بر مجموعه‌های شهید مطهری است.

وی با بیان اینکه هر فرد می‌تواند با مطالعه آثار استاد مطهری به نظم ویژه آن‌ها پی ببرد، تصریح کرد: برجسته‌ترین نکته در آثار استاد وجود همین نظم خاص و منحصر به فرد است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان در پایان با اشاره به موضوعاتی که موجب جذابیت بیش از پیش آثار شهید مطهری شده است، بیان کرد: به نظر می‌رسد، آنچه که آثار شهید مطهری را مطرح کرده است، مجموعه‌ای از دانش، بینش و حکمت شهید مطهری است که بین آن‌ها تعادل برقرار است.

استان زنجان دانشگاه پیام نور ذهن مرتضی مطهری مسلمانان معلم استاد آثار شهید مطهری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر