کد خبر: 170337 A

معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان خبرداد:

شروع عملیات اجرایی ۲ طرح عمرانی همزمان با سوم خرداد در شرکت آب وفاضلاب شهری استان زنجان اقدام می‌شود.

معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان، گفت: شروع عملیات اجرایی ۲ طرح عمرانی همزمان با سوم خرداد در شرکت آب وفاضلاب شهری استان زنجان اقدام می‌شود.
به گزارش ایلنا از زنجان، معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان با اعلام خبر فوق گفت: همزمان با آزاد سازی خرمشهر عملیات اجرایی طرح احداثساختمان اتاقک و تاسیسات کلرزنی مخزن هزارم‌تر مکعبی و احداثتاسیسات تله متری آب شهری در شهر زرین آباد آغاز می‌گردد.
مهانفر، امروز با اعلام این خبر افزود: طرح احداثساختمان اتاقک و تاسیسات کلرزنی مخزن هزارم‌تر مکعبی بالغ بر ۷۵۰ میلیون ریال وبرای احداثتاسیسات تله متری آب شهری نیز ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی هزینه خواهد شد.
معاونت مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان ادامه داد: احداثساختمان و تاسیسات کلرزنی باعثافزایش عمر تاسیسات سرچاهی و نیز افزایش بهداشت تامین آب تولیدی خواهد شد.
مهمانفر در پایان گفت: با اجرای تاسیسات تله متری هزینه‌های نظارت و بهره برداری کاهش یافته و ضریب اطمینان و امنیت تاسیسات افزایش پیدا می‌کند.

استان زنجان شرکت آب و فاضلاب اجرایی عملیات امنیت شروع شهری خرمشهر همزمان خرداد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر