کد خبر: 177682 A

استاندار زنجان خبرداد:

در زمان آغاز ساخت سد تالوار، عملکرد سد در حوزه کشاورزی استانهای زنجان و همدان و بخش کوچکی از استان کردستان تعریف شده بود ولی با توجه به وضعیت نامطلوب بارندگی طی۷ سال گذشته، برنامه ریزی حوزه آب کشور بر آن شد تا بخشی از آب ذخیره شده سد های کشور به آب شرب اختصاص یابد.

استاندار زنجان در خصوص آب ذخیره شده پشت سد تالوار یادآور شد: در زمان آغاز ساخت سد تالوار، عملکرد سد در حوزه کشاورزی استانهای زنجان و همدان و بخش کوچکی از استان کردستان تعریف شده بود ولی با توجه به وضعیت نامطلوب بارندگی طی۷ سال گذشته، برنامه ریزی حوزه آب کشور بر آن شد تا بخشی از آب ذخیره شده سد های کشور به آب شرب اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان, جمشید انصاری، استاندار زنجان در بازدید از سد مخزنی تالوار و شبکه آبرسانی این سد گفت: عملیات نهایی اجرای بدنه سد، امسال قطعا به اتمام رسیده و شبکه اصلی نیز تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.

استاندار زنجان در بازدید از سد مخزنی و شبکه آبیاری سد تالوار گفت: تمام شواهد و قرائن حاکی از این است که عملیات نهایی اجرای بدنه سد، امسال قطعا به اتمام رسیده و شبکه اصلی نیز تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه ایجاد شبکه های سه و چهار حداکثر تا دو ماه آینده محقق خواهد شد گفت: سازمان جهاد کشاورزی می بایست از اوایل سال آینده بمنظور آبیاری دشتهای پایاب سد و با استفاده از بودجه ملی و تخصیص بودجه کمکی استان، نسبت به اجرای کردن شبکه ۳ و ۴ اقدام نماید.

استاندار زنجان در خصوص آب ذخیره شده پشت سد تالوار یادآور شد: در زمان آغاز ساخت سد تالوار، عملکرد سد در حوزه کشاورزی استانهای زنجان و همدان و بخش کوچکی از استان کردستان تعریف شده بود ولی با توجه به وضعیت نامطلوب بارندگی طی۷ سال گذشته، برنامه ریزی حوزه آب کشور بر آن شد تا بخشی از آب ذخیره شده سد های کشور به آب شرب اختصاص یابد.

وی افزود: برای تامین آب شرب شهر قیدار و سایر شهر های استان و آب مورد نیاز برخی پروژه های بزرگ استان نظیر پلی پروپیلن، بخش از سهم آب کشاورزی سد تالوار را به آب شرب و صنعتی تبدیل نماییم.

استاندار زنجان تصریح داشت: سهم آب استان از سد تالوار بدلیل حذف سهم شهر قروه، باید افزایش، تثبیت و سپس توزیع آن مدیریت شود.

وی از اختصاص منابع برای تامین آب شرب بویژه آب شرب روستایی خبر داد و افزود: در سال جاری مجلس شورای اسلامی منابع خوبی برای تامین آب شرب روستایی اختصاص داده و حتی از درآمدهای نفتی و اعتبارات استانی نیز به همین منظور هزینه خواهد شد.

شایان ذکر است سد تالوار سد خاکی با هسته رسی و با حجم کل ۵۰۰ میلیون متر مکعب و حجم مفید مخزن ۳۹۰میلیون متر مکعب می باشد که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۲ آغاز گردیده و بیش از ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و جهت اتمام ۷ درصد باقیمانده ۱۰میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

استاندار زنجان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر