کد خبر: 177693 A

مدیر امور آبفای خدابنده اعلام کرد:

مشکل افت فشار آب در ضلع جنوب غربی خیابان تختی شهر قیدار شامل پشت استادیوم ورزشی، خیابان آسایش، واحدهای مسکونی بنیاد شهید و بهزیستی درچند ماه اخیر با بررسی های به عمل آمده و مهندسی مجدد مرتفع شد.

مدیر امور آبفای خدابنده گفت: پیش بینی می شود مصرف آب کولرها که معادل سرانه مصرف آب یک نفر با حدود ۲۰۰ لیتر است به مصارف آب خانوار اضافه می شود، لذا مردم قبل از استفاده از کولرها باید از آنها بازدید کرده و به منظور صرفه جویی بیشتر از شناورها و پوشال های نو استفاده کنند و کولر را در سایبان گذاشته تا شاهد تبخیر کمتر آب باشیم.

به گزارش ایلنا از زنجان, سید جواد موسوی مدیر امور آبفای خدابنده گفت: مشکل افت فشار آب در ضلع جنوب غربی خیابان تختی شهر قیدار شامل پشت استادیوم ورزشی، خیابان آسایش، واحدهای مسکونی بنیاد شهید و بهزیستی درچند ماه اخیر با بررسی های به عمل آمده و مهندسی مجدد مرتفع شد.

وی افزود: شبکه توزیع که به علت انسداد لوله نمره ۱۵۰، باعثافت فشار و قطعی آب در پیک مصرف شده بود با تلاش همکاران شبکه تاسیسات و پیمانکاران اتفاقات طی ۱۰ روز تلاش و با ۵۶ نفر ساعت، شبکه انسداد شناسایی و مشکل آن برطرف شد.

مدیر امور آبفای خدابنده در ادامه تصریح کرد: در ۲ ماهه نخست سال جاری، این شرکت نسبت به توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر قیدار به میزان ۵۰۰ متر به اقطار ۱۱۰ و ۹۰ میلیمتری از جنس پلی اتیلن اقدام کرده است.

موسوی با اشاره به در پیش بودن فصل گرما و افزایش مصرف خنک کننده ها گفت: پیش بینی می شود مصرف آب کولرها که معادل سرانه مصرف آب یک نفر با حدود ۲۰۰ لیتر است به مصارف آب خانوار اضافه می شود، لذا مردم قبل از استفاده از کولرها باید از آنها بازدید کرده و به منظور صرفه جویی بیشتر از شناورها و پوشال های نو استفاده کنند و کولر را در سایبان گذاشته تا شاهد تبخیر کمتر آب باشیم.

بنیاد شهید بهزیستی صرفه جویی فشار مدیر امور آب آبفای خدابنده قیدار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر