کد خبر: 177710 A

رئیس شورای شهر زنجان:

حوزه کشاورزی با ۲۶درصد تولید ناخالص ملی با ایجاد فرصتها وسرمایه گذاری د راین بخش می تواند در عمران وآبادانی کشاور و استان نقش بسیار حائز اهمیت داشته باشد.

رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به هفته جهاد کشاورزی و اهمیت کشاورزی در اقتصاد گفت: بخش کشاورزی سهم موثری در اقتصاد کشور ایفا می کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، آراض ضیایی در جلسه امروز سه شنبه(۲۷خرداد) با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی بر مبنای ابعاد اقتصادی اجتماعی بنا شده است؛ افزود: بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخشهای اقتصادی است.

ضیایی با بیان اینکه جهاد کشاورزی به منظور فراهم ساختن بسترهای توسعه وعمران و حرکت در راستای استقلال و خودکفایی از بین توده های مردم بوجود آمده است گفت: بخش کشاورزی سهم موثری در اقتصاد کشور ایفا می کند.

وی در ادامه اظهار داشت: حوزه کشاورزی با ۲۶درصد تولید ناخالص ملی با ایجاد فرصتها وسرمایه گذاری د راین بخش می تواند در عمران وآبادانی کشاور و استان نقش بسیار حائز اهمیت داشته باشد.

استقلال اقتصاد اقتصاد ایران اقتصاد کشور بخش کشاورزی جهاد کشاورزی شورای شهر کشاورزی توسعه زنجان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر