کد خبر: 181736 A

در راستای تحقق شعار سال جاری؛

رئیس مرکز تحقیقات و ارتباط با صنعت آب و برق کشور از مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان تقدیرکرد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان در راستای تحقق شعار سالجاری از رئیس مرکز تحقیقات وزارت نیرو لوح گرفت.

به گزارش ایلنا از زنجان, حسین عطائی فر رئیس مرکز تحقیقات و ارتباط با صنعت از مسلم پورنصرت مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان در خصوص انجام تحقیقات کاربردی در شرکت توسط همکاران تقدیر و قدردانی کرد.

در متن این لوح آمده است: با عنایت به تعامل سازنده آن شرکت با دانشگاههای استان زنجان، نیازسنجی مناسب تحقیقات، تعریف هدفمند اولویت های تحقیقات کاربردی برای حل مشکلات و همچنین چاپ مقالات معتبر توسط همکاران، بدینوسیه از تلاش و زحمات جنابعالی در راهبری و مدیریت پژوهش ها و همچنین از معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی و واحد تحقیقات آن شرکت در تحقق این امر مهم تقدیر و تشکر می شود.

استان زنجان برق شرکت آب و فاضلاب صنعت مشکلات معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو تحقیقات مدیرعامل آبفای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر