کد خبر: 182364 A

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان:

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: اگر مردم زنجان در بخش مصارف آب صرفه جویی و همچنین با برنامه ریزی‌های انجام شده دستگاه های مرتبط با آب در زنجان هیچ قطعی نخواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: تعدادی از چاه‌های مجاز بیش از حد مجاز اقدام به برداشت آب می‌کنند.

به گزارش خبرنگا رایلنا، زنجان, امیر حمیدنیا درجلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان زنجان که با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار در محل تصفیه خانه آب زنجان تشکیل شد, با اشاره به اینکه در حال حاضر در سطح کشور با کمبود آب مواجه هستیم، اظهار کرد: بیشتر مصرف آب در ایران و زنجان به مصارف کشاورزی اختصاص دارد که در این زمینه کشاورزان باید شیوه‌های آبیاری سنتی را با مدرن جایگزین کنند

حمیدنیا با بیان اینکه بیشترین مصارف آب در بخش کشاورزی است، تصریح کرد: مصرف آب شرب برای کشاورزی بسیار گران بهاء تمام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به کمبود آب ‌شرب در برخی از شهرستان‌های استان زنجان، ابراز کرد: کمبود آب شرب در شهرستان ابهر به حدی است که حتی از آب چاه‌ها نیز نمی‌توان استفاده کرد.

وی با بیان اینکه امسال شش درصد با کاهش بارندگی در دراز مدت مواجه شدیم، بیان کرد: این آمار ارائه شده از مهرماه سال گذشته تاکنون است.

حمیدنیا با اشاره به کمبود آب در شهرستان ماهنشان و شهر دندی نیز بیان کرد: طبق آمار مهرماه سال گذشته تاکنون شهرستان ماهنشان و شهر دندی نیز با کاهش ۳۰ درصدی بارندگی مواجه شدند.

وی با بیان اینکه ۱۰ هزار چاه مجاز و ۷ هزار چاه غیر مجاز در زنجان وجود دارد، افزود: تعدادی از چاه‌های مجاز بیش از حد مجاز اقدام به برداشت آب می‌کنند که با این افرداد و کسانی که اقدام به حفر چاه غیر مجاز کرده‌اند برخورد می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به اینکه ۸۹ درصد مصرف آب استان زنجان به بخش کشاورزی اختصاص دارد، گفت: این رقم در کشور ۹۰ درصد است

وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه‌ای سال گذشته ۲۳ میلیون مترمکعب آب تحویل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان داده‌ است، خاطرنشان کرد: اگر مردم با همین میزان به مصرف آب بپردازند تامین آب شرب بسیار سخت و خارج از توان تصفیه خانه می‌شود

وی در پایان به صرفه جویی در مصرف آب اشاره کرد و گفت: اگر مردم زنجان در بخش مصارف آب صرفه جویی و همچنین با برنامه ریزی های انجام شده دستگاه های مرتبط با آب در زنجان هیچ قطعی نخواهیم داشت.

ایران بخش کشاورزی سلامت شرکت آب و فاضلاب صرفه جویی صرفه جویی در مصرف کشاورزی مدیر عامل شرکت معاون سیاسی امنیتی استاندار امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر