کد خبر: 186860 A

مسئول روابط عمومی اتاق بازرگانی زنجان خبر داد:

سمینار آموزشی آشنایی با عقود و قراردادهای بانکی به منظور بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری و مروری بر مالیه اسلامی توسط اتاق زنجان برگزار شد.

بررسی انواع عقود و قرارداد‌ها در بانکداری بدون ربا ازدیگر بخش‌های مطروحه در این سمینار بود.

به گزارش ایلنا از زنجان، در ابتدای این سمینار محققی مدرس دوره درخصوص مالیه اسلامی توضیحات مبسوطی ارائه کرد.

بگفته وی مالیه اسلامی مالیه‌ای تحت اصول قانون اسلامی(شرع) است که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می‌کند.

مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است. اصول اصلی که مالیه اسلامی بر اساس آن‌ها بنا نهاده شده است شامل موارد زیر است:

۱ - ممنوع بودن دریافت و پرداخت بهره

۲ - سرمایه باید اهداف اخلاقی و اجتماعی داشته باشد.

۳ - سرمایه گذاری در کسب و کاری که مربوط به الکل، قمار، مخدر یا هر چیزی که شرع فرض می‌کند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.

۴ - ممنوع بودن معاملاتی که شامل قمار و سوداگری باشد.

۵ - ممنوع بودن نا‌اطمینانی درباره موضوع(شامل موضوع و دوره قرارداد). این شامل ممنوع بودن چیزی است که مالکیت آن معلوم نباشد.

درادامه این سمینار کلیات قراردادهای بانکی از قبیل قراردادهای تسهیلاتی قراردادهای تعهدی قراردادهای سپرده‌ای تفاهم نامه‌ها((SLAمورد بررسی قرار گرفت

همچنین بررسی انواع عقود و قرارداد‌ها در بانکداری بدون ربا ازدیگر بخشهای مطروحه در این سمینار بود.

الکل روابط عمومی سرمایه سرمایه گذاری قانون اسلامی سمینار بانکی قراردادهای عقود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر