کد خبر: 187959 A

در استان زنجان صورت گرفت؛

در جلسات برنامه توسعه سنواتی، نیروی انسانی موجود و مورد نیاز مناطق، فعالیت تعریف شده در دستورالعمل ساماندهی و راهکارهای استفاده بهینه از نیرو و تامین نیروی مورد نیاز مناطق مورد بحثو تبادل نظر قرار می گیرد.

در جلسه بررسی برنامه‌های توسعه سنواتی, تعداد آموزشگاه ها، کلاس، دانش آموز و تراز نیروی انسانی مناطق به تفکیک دوره و جنسیت برای شروع سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از زنجان، در این جلسات که به طور جداگانه با حضور مسئولین مناطق و اداره کل در حوزه معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی برگزار شد، تعداد آموزشگاه ها، کلاس، دانش آموز و تراز نیروی انسانی مناطق به تفکیک دوره و جنسیت برای شروع سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفت.

برنامه توسعه سنواتی با اهداف ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی، توسعه عدالت آموزشی، هماهنگی و همسویی و تلفیق برنامه های حوزه های مختلف از سوی وزارت آموزش و پرورش به استان ها ابلاغ شده است.

در جلسات مذکور، نیروی انسانی موجود و مورد نیاز مناطق، فعالیت تعریف شده در دستورالعمل ساماندهی و راهکارهای استفاده بهینه از نیرو و تامین نیروی مورد نیاز مناطق مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت.

استان زنجان جنسیت دانش آموز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش توسعه استان مناطق جلسات سنواتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر