کد خبر: 195985 A

همزمان با هفته دولت در زنجان، از پنج پروژه شرکت برق منطقه‌ای زنجان با اعتباری بر ۸۵۰/۶۳۴ میلیون ریال بهره‌برداری می‌شود.

مسئول روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای زنجان، گفت: همزمان با هفته دولت در زنجان، از پنج پروژه شرکت برق منطقه‌ای زنجان با اعتباری بر ۸۵۰/۶۳۴ میلیون ریال بهره برداری می‌شود.

به گزارش، ایلنا از زنجان احداثپست ۲۰/۲۳۰ کیلو ولت هفت الماس با اعتبار ۰۰۰/۲۳۰ میلیون ریال و پروژه خط ۶۳ کیلو ولت سلطانیه – ابهر با اعتبار۱۸۳۰۰۰ میلیون ریال از مهم‌ترین پروژه‌های مورد بهره برداری هستند.

از دیگر پروژه‌ها، پروژه نصب ترانس دوم ۶۳/۴۰۰ پست قیدار، نصب ترانس ۲۰/۶۳و۴ فیدر خروجی ۲۰ کیلو ولت در پست ۴۰۰ کیلو ولت قیدار و همچنین طرح افزایش یک بی‌خط ۶۳ کیلو ولت در پست ۶۳ ابهر از طرح‌هایی هستند که طی این هفته به بهره برداری خواهد رسید.

برق دولت روابط عمومی افتتاح زنجان بهره پروژه کیلو همزمان ولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر