کد خبر: 196014 A

۱۳ پروژه شرکت برق منطقه‌ای زنجان با اعتباری بالغ بر۵۵۰/۰۷۰ / ۱ میلیون ریال بعنوان عملکرد یکساله این شرکت در دولت یازدهم در دست اجرا است.

مسئول روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای زنجان گفت: نصب یک دستگاه پست سیار۶۳/۲۳۰ کیلوولت(در پست تاکستان)، نصب ترانس دوم پست ۲۰/۶۳ کیلوولت مرکز شهر قزوین بعنوان طرح‌هایی هستند که در دولت یازدهم در دست اجرا است.

به گزارش ایلنا از زنجان، مسئول روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای زنجان امروز با اعلام این خبر اظهار داشت: دردولت یازدهم پروژه‌هایی چون، خط ۶۳ کیلوولت سلطانیه – ابهر، خط ۶۳ کیلوولت ارتباطی پست زنجانرود، نصب ترانس دوم ۶۳/۴۰۰ کیلوولت و ترانس ۲۰/۶۳وفیدرهای ۲۰ کیلوولت پست ۴۰۰ قیدار، افزایش یک بی‌خط ۶۳ در پست ۶۳ ابهر ۱، اصلاح خطوط داخل شهر زنجان(فاز اول) حدفاصل هنرستان تا الغدیر بعلاوه بلوار عاصم، افزایش یک بی‌خط ۶۳ در پست ۶۳ هیدج، افزایش یک بی‌خط ۶۳ در پست ۶۳ کوشکن، خط ۶۳ کیلوولت ارتباطی پست شمال شهر قزوین(پونک)، نصب ترانس دوم پست ۶۳/۴۰۰ کیلوولت می‌نودر، افزایش ظرفیت پست ۲۳۰ تاکستان(ترانس اول)، خرید یک دستگاه پست سیار۲۰/۶۳ کیلوولت اقبالیه(تحویل به انبار)، نصب یک دستگاه پست سیار۶۳/۲۳۰ کیلوولت(در پست تاکستان)، نصب ترانس دوم پست ۲۰/۶۳ کیلوولت مرکز شهر قزوین بعنوان طرح‌هایی هستند که در دولت یازدهم در دست اجرا است.

برق دولت روابط عمومی عملکرد زنجان پست ترانس نصب کیلوولت یکساله
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر