کد خبر: 205315 A

وزیر راه در افتتاح عملیات روکش آسفالت بزرگراه تهران و قزوین؛

این پروژه افتتاح ۱۶۰ کیلو متر روکش آسفالت آزاد راه‌های زنجان با مجموع ۵۷ میلیارد تومان هزینه با بیش از ۲۴۰ هزار تن آسفالت گرم با هزینه ۴۲ میلیارد تومان افتتاح شد.

این پروژه افتتاح ۱۶۰ کیلو متر روکش آسفالت آزاد راه‌های زنجان با مجموع ۵۷ میلیارد تومان هزینه با بیش از ۲۴۰ هزار تن آسفالت گرم با هزینه ۴۲ میلیارد تومان افتتاح شد.

به گزارش ایلنا، در مورد بافت‌های فرسوده تاریخی بااشاره به استفاده از معماری ایرانی اسلامی گفت: تمامی تمرکز ما در سراسر کشور با توجه به فرهنگ و تمدن تاریخ ایران توسعه معماری ایرانی اسلامی خواهد بود. در این راستا در سال جاری اقدامات برای بافتهای فرسوده و قدیمی اقدام خواهیم کرد.

مردم از این موارد استقبال می‌کنند و استقبال مردم مورد توجه قرار خواهد گرفت و در خصوص پرواز‌ها در کشور نیز گفت: ما در صدد هستیم در راستای کثرت سرمایه، بحث‌های جدیدی خواهیم داشت که مصوب شده باید باسرمایه‌های جدید نسبت به بهسازی ناوگان و سرمایه گذاری در این راستا اقدام شود.

وی با اشاره به گسترش ناوگان کشور گفت: در سال جاری بیش از ۱۲ هواپیما به این مورد اشاره شده است.

وی با اشاره به وجود تحریم‌ها در این زمینه گفت: ما در صدد اقدامات لازم در این زمینه، در سراسر کشور هستیم.

وی در این زمینه با اشاره به برنامه مفصل در این راستا در سطح کشور برای سرمایه گذاری گفت: درصدد برنامه ریزی برای اقدامات سرمایه گذاری در زمینه حمل ونقل ریلی کشور هستیم و در این خصوص یادآور شد مشو ق‌هایی در این زمینه برای سرمایه گذاران خواهیم داشت.

آزاد راه ایران بزرگراه سرمایه سرمایه گذاران سرمایه گذاری فرهنگ و تمدن معماری هواپیما افتتاح
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر