کد خبر: 205373 A

آخوندی در کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی عظیم ترین طرح شهری زنجان:

ایجاد سرزندگی و شور ونشاط برای گفتگوهای اجتماعی روحانی مردم را دراین راستا حائز اهمیت است.

استاندار زنجان, گفت: اهمال و سستی در این زمینه برای اجرای این طرح بزرگ درشهر را قابل چشم پوشی ندانست وگفت: کوتاهی دراین زمینه کوتاهی در احترام به مردم و شهروندان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان, شامگاه سه شنبه(۲۵شهریور) عباس احمدی آخوندی در آیین مراسم آغاز عملیات اجرایی عظیم ترین طرح سبزه میدان زنجان با اشاره به نمادهای شهر ی در کشور وزنجان گفت: این نمادها ویادمانها به شهر ها هویت و حس تعلق می دهد.

آخوندی با بیان اینکه مجموعه های تاریخی وفرهنگی در شهرها مجموعه های خاطره انگیز هستند، افزود: این گونه نمادها نمادهای مورد علاقه مردم و کالبد شهرها هستند که باعثحس تعلق به شهر ها می شوند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه شهرها نیازمند نمادهای هستند, تصریح کرد: شهروندان با دیدن این نمادهای تاریخی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی احساس ارتباط با آنها دارند.

وی بازآفرینی شهرهای ایران را مهم ارزیابی کرد وگفت: ایجاد سرزندگی و شور ونشاط برای گفتگوهای اجتماعی روحانی مردم را دراین راستا حائز اهمیت است.

آخوندی با بیان اینکه بیش از ۷۰هزار مترمربع در شهرهای کشور شاهد بافت قدیمی با وضعیت ناگوار هستیم, اظهار داشت: باید به فکر نوسازی این بافتها باشیم.

وی اجرای پروژه های بزرگ مقیاس را نیازمند تامین منابع مالی عنوان کرد و گفت: باید از مشارکتها و تاسیس صندوق پروژه ها در این زمینه برای تامین هزینه ها استفاده کرد.

وزیر راه وشهر سازی در پایان سخنان خود حمایت دولت را در راستای حمایت وکمک برای اجرای این پروژه ها در سطح کشور حائز اهمیت برشمرد وگفت: در این زمینه در حد توان کمک خواهد شد.

جمشید انصاری نیز در ادامه این آیین مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح بزرگ سبزه میدان زنجان, با اشاره به ساماندهی طرح بزرگ سبزه میدان زنجان بعد از حدود ۲۵ سال افزود: این منطقه از زنجان با تخریب نمادها ویادمانها نیازمند ساماندهی بوده است.

استاندار زنجان با بیان اینکه مسئولین استان زنجان باید قدراین توفیق را بدانند, اظهار داشت: شاهد پیگیری و مشارکت سرمایه گذاران در این شهر برای اجرای این پروژه عظیم بودیم.

انصاری در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح شاهد باز آفرینی همه نمادها, المانها و یادمانهای شهری در زنجان خواهیم بود یاد آورشد: احیاء وحفظ این اماکن در شهرها ضروری است.

استاندار زنجان اهمال و سستی در این زمینه برای اجرای این طرح بزرگ درشهر را قابل چشم پوشی ندانست وگفت: کوتاهی دراین زمینه کوتاهی در احترام به مردم وشهروندان خواهد بود.

وی مسئولین را دراین خصوص ملزم به جدیت در کار و اتمام طرح و شهروندان را ملزم به نظارت موثر دانست و تصریح کرد: این پروژه با مشارکت همه مردم زنجان ومسئولین استان به پیش خواهد رفت.

مقام عالی دولت در استان زنجان در پایان سخنان خود سعی بر اتمام این پروژه را در وقت معین مهم ارزیابی کرد وخاطر نشان شد: حمایت دولت در این راستان اساسی خواهد بود.

استان زنجان اقتصادی و اجتماعی ایران دولت سرمایه گذاران منابع مالی وزیر راه و شهرسازی کشور زنجان مردم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر