کد خبر: 213286 A

در آبفای خرم‌دره برگزار شد:

هدف از برگزاری این همایش، ایجاد نشاط و شادابی در بین مردم و برگزاری این همایش‌ها یکی از راهکارهای مهم ترویج فرهنگ ورزش همگانی است.

این همایش پیاده روی در شهرستان خرمدره با طی مسافت، حدود ۴ کیلو متر با حضور و مشارکت مردم صورت پذیرفت که در پایان از شرکت کنندگان به قید قرعه تجلیل شد.

به گزارش ایلنا از زنجان، سید بهرام موسوی، دبیر کمیته ورزش شرکت، گفت: همایش پیاده روی خانوادگی همکاران آبفای شهرستان ابهر، خرمدره، صائین قلعه و هیدج با حضور پر شور مردم و خانواده همکاران برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این همایش را ایجاد نشاط و شادابی دربین مردم اعلام کرد و برگزاری آنرا یکی از راهکارهای مهم ترویج فرهنگ ورزش همگانی دانست.

شرکت کنندگان با حمل شعار‌ها و پیام‌های صرفه جویی از کلیه مردم دعوت کردند در امر صرفه جویی برای گذر از بحران کم آبی مشارکت کنند.

این همایش پیاده روی در شهرستان خرمدره با طی مسافت حدود ۴ کیلو متر با حضور و مشارکت مردم صورت پذیرفتگه در پایان از شرکت کنندگان به قید قرعه تجلیل شد.

پیاده روی ترویج فرهنگ خانواده صرفه جویی مردم همایش همکاران خرمدره آبفای قلعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر